Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland bundelen twaalf organisaties in Zorg & Welzijn hun krachten binnen het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. Samen met onderwijs en andere belanghebbende partijen spannen deze werkgevers zich in voor voldoende en goed opgeleide professionals in de sector. Zodat zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk blijft - nu en in de toekomst. 

Waarop richt zich de samenwerking?

  • Regionale acties om het personeelstekort aan te pakken

In alle regio’s zijn afspraken en ambities vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken: in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Ook in Zaanstreek-Waterland voelt men een hoge urgentie om regionale acties te nemen. In de zomer van 2017 werd hiervoor het Convenant samenwerking arbeidsmarkt Zaanstreek-Waterland gesloten. RAAT Zaanstreek-Waterland richt zich op samenwerking voor: meer opleiden, betere beeldvorming en anders werken.

  • Verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Met behulp van de transitiemiddelen die het Zorgkantoor beschikbaar stelt, kunnen regionale knelpunten worden aangepakt, aansluitend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In Zaanstreek-Waterland dienden vijf VVT-organisaties hiervoor drie gezamenlijke projectvoorstellen in. Deze projecten richten zich op versterking van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de regio.

Concrete producten

Voor opleiders, recruiters en communicatiemedewerkers in de regio komen deze activiteitenkalender en overzicht van tools uitstekend van pas.

De 4 pijlers van samenwerking  

  1. Strategisch arbeidsmarktbeleid: Inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de juiste mensen om tafel om op basis van de trends een helder zicht te verkrijgen op de kansen en knelpunten van de arbeidsmarkt.  
  2. Werven met beleid: Het aantrekken van personeel door een eerlijk en positief beeld van de sector te geven. En  door potentiële medewerkers te ondersteunen in hun oriëntatie en keuze voor opleiding en beroep.
  3. Opleiden en bijscholen van personeel in Zorg & Welzijn: Anders en meer opleiden door betere samenwerking met en tussen onderwijs, gemeentelijke en landelijke overheden, en onze leden.  
  4. Duurzame inzetbaarheid van personeel: Om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren. Dit kan alleen met vitale en gezonde medewerkers die langer met plezier werken.