Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord is ZWplus het samenwerkingsverband van twintig organisaties in zorg en welzijn. Ze werken samen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. ZWplus draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers in het werkgebied. ZWplus is sinds 1 januari 2016 als zelfstandig cluster aangesloten bij SIGRA.

De komende jaren neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe. De zorgaanbieders in Noord-Holland Noord willen voorkomen dat dit tot grote knelpunten in de zorgverlening gaat leiden. Door middel van samenwerking tussen alle zorgaanbieders wordt gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan een evenwichtige arbeidsmarkt.  

Meer informatie vindt u op de website van ZWplus