Programma's

Binnen SIGRA wordt in drie programma's op verschillende thema's intensief samengewerkt door leden en samenwerkingspartners.

Integrale Zorg & Welzijn

In het programma Integrale Zorg & Welzijn ligt de focus op domein overstijgende knelpunten die regionale analyse, aanpak, communicatie, financieringsafspraken en/of monitoring behoeven. 

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs richt zich op instroom en behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities. 

ICT, Innovatie & eHealth

De focus van het programma ICT, innovatie & eHealth ligt op domein overstijgende ‘ICT, Innovatie en eHealthoplossingen’ die regionale analyse, visievorming, gezamenlijke implementatie, standaardisatie, ketenregie en monitoring behoeven.