Onze programma's

Binnen SIGRA werken leden en samenwerkingspartners intensief samen wordt op verschillende thema's. De focus ligt op organisatie overstijgende knelpunten die regionale analyse, aanpak, communicatie, financieringsafspraken en/of monitoring behoeven. Het Programma Integrale Zorg & Welzijn* richt zich o.a. op de optimalisering van samenwerking op zorg- en welzijnsvernieuwing. Daarnaast kunnen leden deelnemen aan twee programma's: 

Arbeidmarkt & Onderwijs
Het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs richt zich op instroom en behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijnsprofessionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities.  

ICT, Innovatie & eHealth
De focus van het programma ICT, innovatie & eHealth ligt op organisatie overstijgende ‘ICT, Innovatie en eHealthoplossingen’ die regionale analyse, visievorming, gezamenlijke implementatie, standaardisatie, ketenregie en monitoring behoeven. 

Zorg- en welzijnsaanbieders kunnen het basislidmaatschap afnemen. Hiermee krijgen zij toegang tot het samenwerkingsverband bestaande uit ruim 120 organisaties die met elkaar samenwerken op organisatie overstijgende thema’s. *Het programma Integrale Zorg en Welzijn is onderdeel van het basislidmaatschap