Agenda

10-09-18 Informatiebijeenkomst vlogtraining
Op 10 september informeren wij je over 3 vlogtrainingen 'Van interne trots naar extern werven' die SIGRA vanaf half oktober aanbiedt in samenwerking met Walt Wonder Schmidt en Just K. Deze twee partijen zijn gespecialiseerd in het geven van vlogtrainingen. Een van de trainers is aanwezig om te ...
10-09-18 Informatiebijeenkomst ESF-project 'Gezonde organisatie, gezonde medewerker'
Zorgorganisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het door ESF (Europees Sociaal Fonds) gesubsidieerde project 'gezonde organisatie & gezonde medewerkers'. SIGRA voert het project samen met VBZ uit in deze regio. Een aantal organisaties heeft al enthousiast gereageerd en aangegeven mee te...
11-09-18 Zorg2025
De Zorg2025-bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovatieve ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De...
20-09-18 Werkconferentie Zorg- en Welzijnsvernieuwing
Het SIGRA-bestuur organiseert op donderdag 20 september een vervolg op de werkconferentie rondom zorg- en welzijnsvernieuwing die vorig jaar in de Roze Studio in Amsterdam Noord en het jaar daarvoor in Dordrecht plaatsvond.
27-09-18 Werkconferentie Meer en Anders Opleiden deel 2
Na de geslaagde werkconferentie Samen Maximaal Opleiden - Meer en Anders die eind september vorig jaar plaatsvond, wordt op 27 september 2018 het vervolg georganiseerd: de Werkconferentie Meer en Anders Opleiden, deel 2. Bestuurders en (hoofd)contactpersonen van organisaties deelnemend aan ZONN en...
04-10-18 Studie Experience Zaandam
Op 4 oktober is de Studie Experience in Zaandam, een beroepskeuzebeurs voor scholieren uit het voortgezet onderwijs en mbo-schoolverlaters die graag willen doorstuderen. Naast het beroepsonderwijs presenteert ook de sector zich op de beurs. SIGRA richt samen met 11 van haar leden uit de regio's...
08-10-18 Workshop LVB in migrantengezinnen
In deze workshop staan de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en waar je op moet letten in migrantengezinnen centraal. Je leert te kijken naar het familiesysteem en de impact van LVB op het gezinssysteem. Je krijgt handvatten voor het maken van een stappenplan voor LVB cliënten binnen...
16-10-18 Netwerkbijeenkomst JONG SIGRA
Op 16 oktober wordt voor de derde keer de JONG SIGRA Netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het thema is deze keer INNOVATIE. SIGRA is het JONG SIGRA netwerk vorig jaar gestart om jong talent samen te brengen. Jonge talenten kijken met een frisse blik naar ideeën van een organisatie of...
16-10-18 Medewerkersdialoog
Op dinsdag 16 oktober worden bestuurders en ruim 100 zorgmedewerkers uitgenodigd voor een medewerkersdialoog. De dialoog wordt georganiseerd om tot minimaal drie doorbraakideeën te komen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor het behoud van...
29-10-18 Gezond & Zeker Innovatiedag
Op 29 oktober komen meer dan 1.200 ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals naar het NBC in Nieuwegein voor de Gezond & Zeker Innovatiedag. Deze staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim...
27-11-18 Zorg2025
De Zorg2025-bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovatieve ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De...
14-12-18 Workshop privacy risicoanalyse & afhandeling datalek
Speciaal voor de eerstelijnszorg! Meteen aan de slag met betrokken medewerkers om in 3 uur tijd zicht te krijgen op de privacy risico's en op het aanpakken van datalekken. Na het doorlopen van deze 3 uur durende sessie voldoet uw organisatie aan de (basis) eisen van risicoanalyse, hebt u een...
Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl