Agenda

25-06-19 Bijeenkomst Vitaal belang van Vitaliteit
Hoe vind en behoud je voldoende bekwaam en bevoegd personeel? De huidige instroom van nieuwe zorgprofessionals lijkt niet genoeg om aan de toenemende zorg- en welzijnsvraag te voldoen. Bij de aanpak van personeelstekorten ligt de nadruk daarom steeds meer op het behoud van bestaand personeel....
25-06-19 Bijeenkomst meedenken SIGRA meerjarenplan
Hoe ziet de zorg voor ouderen, gezinnen en mensen met GGZ-problematiek er in 2025 uit? Wat hoop jij dat er dan veranderd is en nog beter gaat dan nu? Wat moet vooral zo blijven? We horen graag hoe jij hier tegenaan kijkt en willen daarom 25 juni a.s. samen met jou, je collega’s en een aantal...
27-06-19 Stadsgesprek Informele basis in de wijk(teams)
Op donderdag 27 juni organiseert het Kennisnetwerk Amsterdam het Stadsgesprek ‘Informele basis in de wijk(teams)'. Om Amsterdammers optimaal te kunnen ondersteunen is een sterke verbinding tussen de sociale basis –met daarin informele zorg– en de wijkteams –met formele zorg– van groot belang. Sinds...
28-06-19 Lunchlezing en informatie-/banenmarkt: slimme oplossingen voor zorg & welzijn in een krappe arbeidsmarkt
Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert SIGRA in samenwerking met het UWV en het WSP een lunchlezing met als thema: Slimme oplossingen voor zorg & welzijn in een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is er een informatie- en banenmarkt. U bent van harte uitgenodigd. Lunchlezing Met het aantrekken van de...
09-07-19 Netwerkbijeenkomst 'Levensloopbegeleiding bij autisme'
Op dinsdag 9 juli organiseert het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam een netwerkbijeenkomst (in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken) met als thema: Levensloopbegeleiding. Doel van de netwerkbijeenkomst Er zijn veel ontwikkelingen rondom het thema levensloopbegeleiding en de diversiteit van de...
09-07-19 Informatiebijeenkomst 'Alle medewerkers Zorg en Welzijn digivaardig'
1 op de 10 zorg- en welzijnsmedewerkers is digibeet, ook wel digitale starter genoemd. Het digivaardig maken van medewerkers kan een tijdwinst opleveren van gemiddeld 100 uur per medewerker per jaar en heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de medewerker. Iedereen basisvaardig 's...
10-07-19 Ben Sajet Werkplaats Zorgen in de wijk: dit keer in Overtoomse Veld
Op woensdag 10 juli presenteren Monique Kremer, Astrid Parys en Loes Verplanke van de Universiteit van Amsterdam hun onderzoek naar ‘alledaagse attentheid’ in de superdiverse wijk Overtoomse Veld.  Overtoomse Veld: een lieve buurt? Voor dit onderzoek zijn vele bewoners en professionals gesproken. ...
19-09-19 Bijeenkomst Zorg2025
De Zorg2025-bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovatieve ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De...
10-10-19 Bijeenkomst SPInOV & ZONN 'Meer en Anders opleiden'
Op donderdag 10 oktober organiseren wij weer een bijeenkomst 'Meer en Anders opleiden' vanuit SPInOV (Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde) en ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland).  De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 oktober van 9:00 tot 12:30 uur op een nog...
19-11-19 Bijeenkomst Zorg2025
De Zorg2025-bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovatieve ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De...
02-04-20 Hacking Health Amsterdam 2020
Van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 april vindt Hacking Health Amsterdam 2020 plaats. Hacking Health Amsterdam is een hackathon waarin ongewone teams werken aan buitengewone oplossingen voor het verbeteren van de zorg en welzijn in Amsterdam. De editie van 2019 was een groot succes: tweehonderd...