Nieuws

Uitreiking lespakketten Aan jou hebben we wat SIGRA Zorg en Welzijn scholieren decanen leerlingen havo vmbo vwo beroepsorientatie beroepskeuze
Geplaatst op 22-09-17
Het gratis lespakket van Zorg en Welzijn 'Aan JOU hebben we wat’ is op woensdag 20 september door Tim Haars uitgereikt aan het Amadeus Lyceum in Utrecht en een afvaardiging van het ministerie van VWS. Regionale... Lees verder
Prinsjesdagmemo RegioPlus SIGRA zorg en welzijn
Geplaatst op 22-09-17
Met veel zorg heeft ook dit jaar RegioPlus weer de Prinsjesdagmemo samengesteld. Een compact overzicht van de maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn per ministerie. U vindt de Prinsjesdagmemo hier. In... Lees verder
Medicatie Toedien Registratie Systemen - SIGRA
Geplaatst op 19-09-17
Door de (dubbele) vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te verzorgen, wordt het belang van goede afstemming tussen de thuiszorg en de apothekers in de registratie van het toedienen van medicijnen steeds groter.... Lees verder
Privacy & Informatieveiligheid - SIGRA
Geplaatst op 19-09-17
Op 1 juli 2017 is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze wetten stellen hoge eisen aan organisaties... Lees verder
Koersen op Kansen - SIGRA
Geplaatst op 19-09-17
Vanuit het samenwerkingsverband RegioPlus hebben 14 regionale werkgeversorganisaties het programma Koersen op Kansen (2016-2020) opgesteld. In dit programma werken zij binnen vier programmalijnen aan actuele... Lees verder
Veilige uitwisseling medische gegevens - SIGRA
Geplaatst op 19-09-17
De Huisartsenkring Amsterdam, de Huisartsenposten Amsterdam en SIGRA hebben de handen ineen geslagen, om huisartsen in onze regio te stimuleren om op betrouwbare wijze medische gegevens ter inzage aan te bieden tijdens de dienst... Lees verder
Opleidingshuis - SIGRA
Geplaatst op 12-09-17
Het Opleidingshuis gaat op 3 oktober live op online platform ‘Zorg Werkt Zeker’. Deze opleidings-tool voorziet in de behoefte om gezamenlijk trainingen aan te bieden en bij elkaar de laatste lege plekken te vullen. Met het eerste... Lees verder
Wegwijzer Mantelzorg Amsterdam - SIGRA
Geplaatst op 12-09-17
SIGRA heeft in samenwerking met Markant en de gemeente Amsterdam de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam ontwikkeld, waarmee u als beroepskracht zicht krijgt op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik... Lees verder
SIGRA loopt mee in de zorg
Geplaatst op 08-09-17
Vijftien SIGRA-medewerkers hebben van 14 tot en met 31 augustus een dag meegelopen bij Revalidatie- & Zorgcentrum Vreugdehof van Amstelring. Aziatisch schilderen, henna ochtend, line dansen en bingo stonden onder meer op het... Lees verder
Arbeidsmarktrapport SIGRA VBZ zorg en welzijn arbeidsmarkt rapport tekorten veranderingen ontwikkelingen facts figures 2017
Geplaatst op 07-09-17
Huidige tekorten aan personeel stellen arbeidsmarktbeleid en samenwerken op scherp. Een valkuil is om alleen nog te investeren in korte termijn acties, waardoor het totale potentieel van zorg-en welzijnsmedewerkers niet groter... Lees verder

Pagina's