Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB 18+

De Expertisenetwerken (L)VB bundelen kennis, ervaring en expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van jeugd en volwassenen met een (L)VB en bijkomende problematiek. De netwerken bieden:

 • Informatie en advies.
  Heeft u als professional complexe casuïstiekvragen rond de beeldvorming? Neem dan contact op met de coördinator en een multidisciplinaire expertgroep wordt ingeschakeld voor advies.
 • Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming door platform (L)VB
 • Werkgroepen rond bepaalde thema's
 • Netwerkbijeenkomsten voor inhoudelijk experts

Voorbeelden van actuele thema’s en focus doelgroepen

 • Spanningen tussen Jeugdwet, WLZ en WMO
 • Eigen Regie
 • Dagbesteding en werk
 • Keten voor LVB ouders en kind(eren)
 • 18-23 jarige (L)VB-ers

Achtergrond

Er zijn veel ontwikkelingen en veranderingen binnen het sociaal domein gaande die grote impact hebben op mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB). In de stad Amsterdam richten veel organisaties zich op deze cliëntengroep. Om te zorgen dat de deskundigheid die nodig is voor mensen met een (L)VB) snel en adequaat gevonden kan worden, zijn de afgelopen 2 jaar de Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en (L)VB 18+ ontwikkeld. Per 2016 ligt de coördinatie van de Expertisenetwerken (L)VB bij SIGRA.

Om de inhoud en organisatie van de samenwerking formeel te borgen is voor beide netwerken een convenant opgesteld. De Expertisenetwerken (L)VB worden gefinancierd door deelnemende organisaties en gemeente Amsterdam.

Website

De Expertisenetwerken (L)VB hebben een eigen website www.lvbinamsterdam.nl.

Evelien Janssen is de contactpersoon voor (L)VB Jeugd en Mark van Duin voor (L)VB 18+

Andere Expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de netwerken LVB 18+, (L)VB JeugdNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind.
SIGRA coördineert de vijf expertisenetwerken.
Lees meer over de Expertisenetwerken en download de factsheet met een overzicht van de vijf netwerken