Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB 18+

Wat bieden de Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB18+?

De Expertisenetwerken (L)VB bundelen kennis, ervaring en expertise op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking – (L)VB - en bijkomende problematiek. De netwerken bieden:

 • Informatie en advies. Heeft u als professional complexe casuïstiekvragen rond de beeldvorming? Neem dan contact op met de coördinator en een multidisciplinaire expertgroep wordt ingeschakeld voor advies.
 • Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming door platform (L)VB
 • Werkgroepen rond bepaalde thema's
 • Netwerkbijeenkomsten voor professionals die werkzaam zijn bij de betrokken organisaties.

Website

De Expertisenetwerken (L)VB hebben een eigen website www.lvbinamsterdam.nl. Hier vindt u informatie en tips voor bijvoorbeeld het herkennen van een (L)VB of het vinden van zorgaanbod. Ook kunt u als professional een adviesvraag rondom een casus indienen met behulp van het invulformulier.

Voorbeelden van actuele thema’s

 • LVB expertise in de wijk
 • LVB ouder en kind
 • Anders Kijken Anders Doen voor jeugd
 • Dagbesteding VB
 • LVB in de forensische zorg
 • LVB18+ en leefstijl
 • LVB en 'naar school gaan'

Renee Blaisse is de contactpersoon voor (L)VB Jeugd en Mark van Duin voor (L)VB 18+

Achtergrond

Er zijn veranderingen binnen het sociaal domein gaande die grote impact hebben op mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB). Om te zorgen dat de deskundigheid die nodig is voor mensen met een (L)VB) snel en adequaat gevonden kan worden, zijn de Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB18+ ontwikkeld. Voor beide netwerken is een convenant opgesteld om de samenwerking te borgen. De Expertisenetwerken (L)VB worden gefinancierd door deelnemende organisaties en de Gemeente Amsterdam en de coördinatie ligt bij SIGRA.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken.