Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Wat biedt het Expertisenetwerk Autisme? 

De aangesloten partijen komen halfjaarlijks bijeen, om onder andere kennis uit te wisselen, knelpunten te signaleren en zo mogelijk op te lossen.

  • Informatie en advies
    Loopt u als hulpverlener, ondersteuner of cliënt tegen problemen aan in de zorg voor mensen met autisme waar u zelf niet meer uitkomt? Neem dan contact op met het Adviesteam Autisme via de coördinator. Het adviesteam adviseert in complexe situaties van cliënten met autisme. Lees meer over het Adviesteam Autisme Amsterdam.
  • Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming, o.a. in het platform van het netwerk.
  • Kennisdeling en netwerken in o.a. netwerkbijeenkomsten voor alle aangesloten organisaties, knelpunten te signaleren en zo mogelijk op te lossen.

Website

Op www.autisme-amsterdam.nl kunt u terecht voor informatie over autisme, het aanbod, het expertisenetwerk en het Autisme Info Centrum Amsterdam en vindt u een agenda met acitiviteiten. Ook kunt u via het invulformulier een casus voor het adviesteam indienen.  

Voorbeelden van actuele thema's 

  • Schoolverlaters/thuiszitters met ASS
  • Woonruimte cliënten met complexe problematiek
  • Vrouwen met autisme
  • Autisme bij ouderen

Achtergrond

Mensen met autisme en hun verwanten, maar ook verwijzers of andere professionals kunnen met vragen terecht bij het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. In 2015 tekenden dertig organisaties opnieuw het Convenant Autisme Amsterdam. Met dit convenant willen de organisaties de zorg voor mensen met autisme – op alle levensgebieden en voor alle leeftijden – beter op elkaar afstemmen. De ondertekening was tevens de start van het nieuwe Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, in SIGRA-verband. 

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken.