Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Wat biedt het Expertisenetwerk Autisme? 

Binnen het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme,op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Het newerk biedt:

  • Informatie en advies
    Loopt u als hulpverlener, ondersteuner of cliënt tegen problemen aan in de zorg voor mensen met autisme waar u zelf niet meer uitkomt? Neem dan contact op met het Adviesteam Autisme via de coördinator. Het adviesteam adviseert in complexe situaties van cliënten met autisme. Lees meer over het Adviesteam Autisme Amsterdam.
  • Oppakken van hiaten in aanbod en knelpunten in beleid en visievorming, o.a. in het platform van het netwerk.
  • Kennisdeling en netwerken in o.a. netwerkbijeenkomsten voor alle aangesloten organisaties.

Website

Op www.autisme-amsterdam.nl kunt u terecht voor informatie over autisme, het aanbod, het expertisenetwerk en het Autisme Info Centrum Amsterdam en vindt u een agenda met acitiviteiten. Ook kunt u via het invulformulier een casus voor het adviesteam indienen.  

Voorbeelden van actuele thema's

  • Schoolverlaters/thuiszitters met ASS
  • Woonruimte cliënten met complexe problematiek
  • Vrouwen met autisme
  • Autisme bij ouderen

Achtergrond

In 2015 tekenden dertig organisaties opnieuw het Convenant Autisme Amsterdam. De ondertekening was tevens de start van het nieuwe Expertisenetwerk Autisme Amsterdam, in SIGRA-verband. 

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Expertisenetwerken.