Programma ICT, innovatie & eHealth

ICT, innovatie en eHealth is één van de programma's van SIGRA. Het doel van het programma is het invullen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid om ICT, innovatie en eHealth optimaal in te zetten:
• ter ondersteuning van de burger bij het voeren van regie op zijn/haar kwaliteit van leven in relatie tot zijn/haar gezondheid en welzijn en
• ter ondersteuning van de integrale zorg van zorgaanbieders en maatschappelijke dienstverleners.
De focus ligt op domein overstijgende ‘ICT, Innovatie en eHealthoplossingen’ die regionale analyse, visievorming, gezamenlijke implementatie, standaardisatie, ketenregie en monitoring behoeven.

Binnen vier inhoudelijke thema's wordt op verschillende manieren samengewerkt voor de duur van één of twee jaar:

Resultaten

Bekijk een greep uit de resultaten die zijn behaald binnen het programma ICT, innovatie & eHealth medio 2015 - medio 2016

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl