ZONN

Doelstelling van ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland) is betere balans tussen vraag en aanbod van 8 gespecialiseerd verpleegkundige en 7 medisch ondersteunende functies in de regio noordwest Nederland.

Intentieverklaring voor regionale samenwerking

De opleidingen voor deze beroepen worden gefinancierd uit een beschikbaarheidbijdrage van de NZa (voorheen Fonds ZiekenhuisOpleidingen, FZO). Middels gegevensverzameling georganiseerd door het Capaciteitsorgaan, de zogenaamde FZO raming, spannen de ziekenhuizen zich in voor afstemming over de regionale opleidingsinstroom. De 15 deelnemende ziekenhuizen hebben een intentieverklaring ondertekend, waarin ze aangeven zich te committeren aan de doelstelling van ZONN. Elk ziekenhuis heeft één hoofdcontactpersoon. Ook zijn veel andere mensen uit de driehoek HR, opleidingen en (lijn)management actief.

In 2016 vond een nieuwe raming plaats en lag de focus van ZONN op afstemming over de operatieassistent, anesthesiemedewerker, IC verpleegkundige en SEH verpleegkundige (focusberoepen).

Actiepunten

 • Maximeren van de opleidingsinstroom voor de 15 functies
  • Monitoring
  • Inrichting afstemmingsproces
  • Komen tot afspraken over aantallen
  • Signaalfunctie
   • Capaciteitsproblemen CZO opleidingen zonder FZO
   • Aansluiting opleidingsvernieuwingen versus erkenningseisen
 • Nader verkennen: regionaal opleiden
  • Pilot voor ‘inrichting van een regionale opleidingspool’
  • Samenwerking bij werving studenten, tijdens opleiding en in behoud personeel

Ook de nieuwsbrief van ZONN ontvangen? Neem dan contact op met Puck van de Vliet.

Deze samenwerking is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs