Transmuraal Platform Amsterdam

Het Transmuraal Platform Amsterdam (voorheen TP BOS) heeft als doel huisartsen en specialisten op een praktische wijze te verenigen, om zo gezamenlijk regionale medisch-inhoudelijke transmurale werkafspraken te ontwikkelen, te implementeren en te borgen. Door een goede en breed gedragen uitvoering van deze werkafspraken krijgt de patiënt de zorg van de huisarts wanneer dit kan en van een medisch specialist als dit moet.

Per 2017 is het Transmuraal Platform Amsterdam ingebed in het programma Integrale Zorg & Welzijn van SIGRA. Hiermee ligt ook de coördinatie van het platform bij SIGRA. 

Meer informatie over de werkgroepen en de werkafspraken binnen het platform vindt u op de website amsterdam-transmuraal.nl

Deelnemers Transmuraal Platform Amsterdam

De volgende partijen nemen deel aan het Transmuraal Platform

Huisartsen: ROHA, HKA, SAG, Noorderzorg, De Baarsjes
Ziekenhuizen: OLVG, BovenIJ Ziekenhuis en MC Slotervaart
Overig: Zilveren Kruis en SIGRA

Taakverdeling binnen SIGRA

Doelstellingen in 2017

In 2017 gaan we binnen het platform inzetten op de volgende doelen:

  • Heldere werkwijze hoe we in Amsterdam via het Transmuraal Platform komen tot het maken en inbedden van transmurale afspraken tussen 1e en 2e lijn.
  • Borgen en verder uitvoering geven aan de thema’s COPD/Astma, CVRM, DM en Neurologie, waarbij de focus ligt op de implementatie en monitoring in de ziekenhuisregio’s.
  • Uitbreiding met de thema’s boezemfibrilleren/hartfalen.
  • Verkennen of het wenselijk en haalbaar is om thema GGZ op te starten.
  • Per thema worden binnen de stedelijke werkgroep afspraken gemaakt over de te bereiken doelen, bijpassende meetmethoden, inclusief de toepassing ervan.
  • Uitbreiding van het transmuraal platform met GAZO, Coöperatie Zuid, Diemen, AMC, VUmc en CCN Cardiologie).
  • Verkennen mogelijkheden om apothekers aan te laten sluiten en het ontwikkelen van een transmuraal formularium op het gebied van Cardiovasculair Risicomanagement. Verbinden met SIGRA-project Medicatie-overdracht.