Over SIGRA

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn ruim 100 organisaties verenigd, met samen ruim 130.000 medewerkers.

SIGRA draagt bij aan de continue verbetering van samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de mensen in ons werkgebied. SIGRA staat voor ruim 50 jaar samenwerking op alle mogelijke vlakken en een schat aan ervaring. SIGRA is een onafhankelijke vereniging. De leden treden op vrijwillige basis toe.

SIGRA is:

 • Het netwerk waarbinnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt;
 • De ontmoetingsplek en 'ontwikkelplaats' met ruimte voor debat en visieontwikkeling;
 • Het centrum voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking;
 • De verbindende schakel en het aanspreekpunt voor stakeholders in zorg en welzijn;
 • Het centrum van gebundelde kennis en expertise.

Werkvelden

 • ziekenhuiszorg
 • behandelcentra
 • verpleging en verzorging
 • thuiszorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • gehandicaptenzorg
 • eerstelijnszorg
 • welzijn, inclusief het sociaal domein, zoals jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding en de sociale participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • preventie
 • huisartsenzorg
 • apotheekzorg
 • fysiotherapie 
 • specifieke zorgverlening zoals ambulancezorg, signalering en alarmering.

Lees meer over de missie en visie