SectorplanPlus

Nu cofinanciering voor duurzame inzetbaarheid

Met het oog op de noodzakelijke focus op behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus met ingang van tijdvak vier ook open voor trajecten die zorgaanbieders ondersteunen bij het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. 
Zie document voor voorwaarden. Meer weten? Zie www.sectorplanplus.nl.

Wat is SectorplanPlus?

Na het succesvolle Sectorplan Zorg en Welzijn is er nu het SectorplanPlus. Dit is een meerjarige subsidie van het Ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: nieuwe instroom; met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing. Hiervoor heeft het ministerie van VWS € 320 mln. gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln.) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln.) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur)
D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur)
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur)

De opleidingsprojecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn voor professionals in zorg en die in de cliëntenzorg werkzaam zijn (primair proces). Deze worden specifiek in de projectbeschikking genoemd en worden gepubliceerd op www.sectorplanplus.nl. In aanvulling op de cliëntgebondenfuncties worden ook scholingsactiviteiten gericht op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die immers de nieuwe instroom adequate begeleiding moeten bieden gesubsidieerd.

Resultaten eerste SectorplanPlus

Afgelopen jaren is door werkgevers met het 1ste sectorplan Zorg en Welzijn al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen. Inmiddels is dit project in onze regio succesvol afgerond: ruim 7000 medewerkers zijn geschoold. Het resultaat was meer dan 100% realisatie terwijl 60% vereist was! 
Lees meer in de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Max Holtes, Nefide Keskin of Sacha Bakker, telefonisch via 020 - 5128888 of per e-mail via sectorplanplus@sigra.nl. Daarnaast vindt u meer informatie op de website van SectorplanPlus.

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs