Privacy en Informatieveiligheid

Om de veiligheid van digitale informatieoverdracht in onze regio te borgen, besteden we in SIGRA-verband veel aandacht aan Privacy en Informatieveiligheid. Hieronder leest u wat SIGRA doet voor haar leden om de privacy en informatiebeveiliging in uw organisatie goed te regelen.

Kennisdeling

SIGRA werkgroepen privacy & informatieveiligheid
Er zijn vier SIGRA werkgroepen privacy & informatieveiligheid waarin kennisuitwisseling rond dit thema plaatsvindt. Twee werkgroepen in Amsterdam voor de eerstelijns- en tweedelijnszorg en een werkgroep in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is er een juridische werkgroep, waarin onder andere interpretatie van de wetgeving wordt uitgewisseld rondom diverse casuïstiek.

Bewustwording
SIGRA ondersteunt haar leden bij privacy-communicatievraagstukken en organiseert SIGRA ieder jaar in oktober een privacy bewustwordingscampagne

SIGRA AVG Bibliotheek
SIGRA heeft voor de leden van de werkgroepen Privacy en informatieveiligheid een besloten pagina gemaakt, waar leden documenten over relevante privacy-onderwerpen kunnen inzien en downloaden. 

Thema/kennisbijeenkomsten
SIGRA organiseert geregeld een kennisbijeenkomst waarin een aantal, door leden interessant bevonden, leveranciers hun producten komen pitchen.

Scholing

Opleiding Functionaris Gegevensbescherming
SIGRA biedt de opleiding aan tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) in Zorg en Welzijn. De opleiding is een samenwerking tussen IIR, VKA en SIGRA. Wij bieden een op maat gemaakte opleiding, die zich specifiek richt op het domein van zorg en welzijn en zorgt voor een kennisnetwerk van de deelnemers binnen de eigen regio.

SIGRA incompany-cursus voor de eerstelijn
SIGRA biedt ook een incompany-cursus voor alle praktijken in de eerste lijn. De cursus ondersteunt u bij het implementeren van het privacybeleid en zorgt ervoor dat u samen met betrokken medewerkers aan de slag kunt en in drie uur tijd inzicht krijgt in de privacyrisico’s en het aanpakken van datalekken. In deze brochure vindt u meer informatie

Dienstverlening

Heeft uw organisatie al een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?
Verschillende SIGRA-leden maken gebruik van de FG-diensten van de 4 FG’s die door SIGRA worden gedetacheerd. Naast het vervullen van een toezichthoudende rol helpen zij hun opdrachtgevers op weg naar privacy compliancy, in de rol van AVG-projectmanager. De kennis die de FG's opdoen in de organisaties wordt met elkaar gedeeld, waardoor van elkaars ervaringen wordt geleerd. Ook de bereikbaarheid in het weekend en op feestdagen is georganiseerd, zodat een datalek altijd gemeld kan worden.  

Geïnteresseerd in een van de bovenstaande activiteiten? Neem dan contact op met Marit Blom of Felice de Charro van SIGRA.

Dit onderwerp is onderdeel van het programma ICT, innovatie en eHealth