Privacy en Informatieveiligheid

Het doel van het project Privacy en Informatieveiligheid is het regionaal borgen van de veiligheid van digitale informatieoverdracht. Dit project wordt getrokken door de Werkgroep Privacy en Informatieveiligheid. Deze werkgroep adviseert binnen projecten van SIGRA en EZDA over privacy, informatiebeveiliging en autorisatie.

Doelstellingen

 • Bevorderen regionale implementatie landelijke wet- en regelgeving
 • Zorgen voor benodigde aanpassingen t.g.v nieuwe Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming
 • Uitwisselen kennis en ervaring in werkgroep privacy en informatieveiligheid
 • Zorgen voor beleidsmatige verankering en borging door Regionale Privacy commissie

Resultaten

 • Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling
  Met dit convenant, dat in december 2015 door het SIGRA-bestuur is vastgesteld, wordt zorgvuldige elektronische gegevensuitwisseling, volgens wet- en regelgeving geborgd.
  Lees meer

Actiepunten 2016

 • Regionale implementatie landelijke wet- en regelgeving
 • Implementeren afspraken Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling
 • Realiseren gedragscode en aansluitvoorwaarden
 • Inrichten regionale Privacy commissie
 • Bewustwording Privacy en Informatieveiligheid

Dit project is onderdeel van het programma ICT, innovatie en eHealth