POINT

Zorgorganisaties in Amsterdam, Amstelveen en Diemen werken samen om het proces van patiëntentransfers van ziekenhuizen naar de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) te verbeteren. POINT ondersteunt het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar de Zorgaanbieders en andersom.

Waarom POINT?

Door het gebruik van POINT verbetert het transferproces van de patiënt in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Ten eerste is de informatie over de patiënttransfer altijd en op elke plaats voor elke (geautoriseerde) medewerker beschikbaar. Daarnaast worden de ketenprestaties voortdurend gemonitord, waardoor verbeteringen tijdig doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen de transfers beter gepland worden, is een snellere uitstroom vanuit het ziekenhuis mogelijk, en is de VVT beter voorbereid met deze altijd complete en actuele informatie .

Functionaliteiten o.a.

  • workflow van ziekenhuis naar VVT
  • workflow van VVT naar ziekenhuis
  • eOverdracht
  • registratie en inzage beschikbare capaciteit van intramurale plekken
  • managementinformatie
  • patiëntenbrief

Regiobeheer van POINT door SIGRA

SIGRA is verantwoordelijk voor het regiobeheer over POINT, die SIGRA namens meer dan 45 afnemers inkoopt en exploiteert.

Meer informatie over POINT? Neem dan contact op met het servicemanagement van SIGRA, via de e-mail servicemanagement@sigra.nl of bel 020 512 88 50

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden