Netwerk Jeugd GGZ

Acht instellingen voor Jeugd GGZ in Groot Amsterdam en vertegenwoordigers van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten Amsterdam (RVVP) zijn verenigd in het Netwerk Jeugd GGZ. Dit netwerk komt jaarlijks vijf keer bijeen om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, voor gezamenlijke visievorming en gezamenlijke uitvoering van projecten en acties, die ten goede komen aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Er wordt nauw samengewerkt rond de vernieuwde Specialistische Jeugdhulp in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland per 2018.