Expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de expertisenetwerken:  LVB 18+ en (L)VB JeugdAutismeNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind.

De expertisenetwerken zijn er voor en door professionals die hulp bieden aan deze doelgroepen, bijvoorbeeld in de wijk. De netwerken NAH en Autisme zijn ook bereikbaar voor cliënten en hun netwerk. SIGRA coördineert de expertisenetwerken, bestaande uit: beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken.
Deze factsheet geeft een overzicht van de 5 expertisenetwerken

Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen

SIGRA ontwikkelde de Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen. Hiermee kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video’s, basiskennis opdoen over wat ‘Niet zichtbare beperkingen’ zijn en leren hoe je hiermee in je communicatie rekening kunt houden. Denk hierbij aan beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme.
Meer informatie en de link naar de module Niet zichtbare beperkingen