Expertisenetwerken Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. SIGRA coördineert de expertisenetwerken, bestaande uit: beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken.

Kijk voor meer informatie over de expertisenetwerken op de factsheet of bekijk de video over de expertisenetwerken.

Klik op één van de plaatjes hieronder om door te gaan naar één van de expertisenetwerken.

Jeugd (L)VB & LVB18+ Autisme Expertisnetwerk NAH

 De gratis e-learning Niet-Zichtbare Beperkingen vindt u hier.