Expertisenetwerken Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Het gaat om de Expertisenetwerken NAH, Autisme, (L)VB Jeugd en LVB18+. De netwerken streven naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. SIGRA coördineert de expertisenetwerken, bestaande uit: beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken.

Handige links 

  • Wil je meer schriftelijke informatie over wat de expertisenetwerken inhouden en gezamenlijk nastreven? Bekijk dan de factsheet. Vergelijkbare informatie is ook in onderstaande animatie te vinden:

  • De expertisenetwerken trekken waar mogelijk gezamenlijk op. Zo is er een gratis geacrrediteerde e-learning 'Niet-Zichtbare Beperkingen' ontwikkeld. Bekijk de e-learning op jeziethetniet.net.
  • De expertisenetwerken organiseren structureel netwerkbijeenkomsten die gekoppeld zijn aan een actueel thema. Op 8 november 2018 organiseerde vier netwerken hun eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst. Bekijk de terugblik hieronder om een indruk te krijgen van de bijeenkomst.

  • Wil je meer diepgaande informatie over één van de netwerken, bekijk dan de inviduele website via onderstaande buttons.

Jeugd (L)VB & LVB18+ Autisme Expertisnetwerk NAH