Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel

SIGRA ondersteunt en coördineert de samenwerking van verschillende organisaties rondom Niet Aangeboren Hersenletsel en CVA. Deze organisaties zijn verenigd in het Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel.

Commissie Hersenletsel

De Commissie Hersenletsel heeft als doel het maken van afspraken tussen zorginstellingen en besluiten nemen die noodzakelijk zijn voor een compleet en samenhangend aanbod van behandeling en voorzieningen voor mensen met NAH / CVA in de regio. De deelnemers aan de Commissie Hersenletsel zijn vertegenwoordigers van zorgaanbieders in de acute, revalidatie en chronische fase. Ze hebben managementmandaat of fungeren als ambassadeur binnen de eigen organisatie bij de implementatie van gemaakte afspraken en procedures.

Netwerk Stroke Services

Het netwerk Stroke Services verbindt de zeven Stroke Services in de regio met inhoudelijke experts van Reade, het Kennisnetwerk CVA NL, het Beroerte Advies Centrum en de vasculair neurologen. Het netwerk komt 4 keer per jaar bij elkaar. Het doel van het Netwerk Stroke Services regio groot Amsterdam is om te komen tot een onderling betere samenwerking en afstemming binnen de CVA-ketens.
Netwerk Stroke Services

Expertteam NAH

Het Expertteam NAH bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel. Voor advies over diagnose, behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening, kan men contact opnemen met het Expertteam NAH.
Expertteam NAH

Andere Expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de netwerken LVB 18+, (L)VB JeugdNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind.
SIGRA coördineert de vijf expertisenetwerken.
Lees meer over de Expertisenetwerken en download de factsheet met een overzicht van de vijf netwerken