Diversiteit & Inclusie

Netwerk Diversiteit

Het SIGRA Netwerk Diversiteit biedt leden een platform om aandacht en samenwerking op het gebied van diversiteit en inclusie te versterken. Het gaat daarbij om het uitwisselen van kennis en best practices. Door middel van het netwerk worden de krachten gebundeld. Met de ingebrachte en geprioriteerde vraagstukken door het netwerk zelf ondersteunt SIGRA in het organiseren van meerdere (thema)bijeenkomsten in het jaar. We leren van elkaar en nodigen deskundigen uit van binnen en buiten de sector. De hoofthema's binnen Diversiteit & Inclusie zijn:

  • diversiteit in beleid en strategie
  • zorgverlening en inclusie 
  • een divers en inclusief personeelsbeleid
  • praktische tools en handvatten ter bevordering van een inclusief werkklimaat

Wil je namens jouw organisatie bij het netwerk aansluiten of ben je eerst benieuwd naar meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Janssen.

SIGRA Diversiteitsaward

Een keer in de twee jaar wordt de SIGRA Diversiteitsaward uitgereikt. Deze award gaat naar bijzondere, vernieuwende, cliëntgerichte en toepasbare initiatieven van SIGRA-leden op het gebied van diversiteit. In 2018 is deze prijs uitgereikt aan Huiskamerpost/TheaterLeBelle van CordaanIn verband met de algehele corona periode wordt de uitreiking van 2020 naar 2021 verplaatst. 

Toelichting criteria Diversiteitsaward

LinkedIn groep SIGRA Netwerk Diversiteit

Via de LinkedIn-groep SIGRA Netwerk Diversiteit kunnen professionals uit zorg en welzijn elkaar ontmoeten, deelnemen aan discussies en kennis, tips en best practices uitwisselen. Dit alles in het kader van de regionale zorgverlening en ondersteuning. U kunt de LinkedIn-groep gemakkelijk vinden door op LinkedIn te zoeken op SIGRA Netwerk Diversiteit of klik op deze link.