Digitale overdracht via POINT

POINT ondersteunt het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar vervolgzorgaanbieders en andersom. POINT is een webapplicatie en werkt over de grenzen van afzonderlijke instellingen heen. POINT is een ZorgICT dienst van SIGRA.

Transferoverleg Ziekenhuizen & VVT

De zorgorganisaties aangesloten bij POINT komen samen in het Transferoverleg Ziekenhuizen & VVT om afspraken te maken over de samenwerking binnen het transferproces.

Gebruik POINT

36 organisaties gebruiken POINT: 6 ziekenhuizen, 1 revalidatie-instelling, 29 VVT organisaties

Vermindering verkeerde beddagen

POINT draagt bij aan de vermindering van verkeerde beddagen door afspraken tussen ziekenhuizen en zorgaanbieders over kwaliteit, kwantiteit en responsetijden van de patiëntoverdracht.
Voorbeeld
Minder verkeerde beddagen bij het VUmc met behulp van POINT:
2009: 2200
2014: 600

Nieuw contract

In 2014 werd een nieuw contract voor drie jaar afgesloten met de leverancier van POINT (Techxx).

Dit project is onderdeel van het programma ICT, innovatie & eHealth