Bewustwording Privacy & Informatieveiligheid

Campagne pas op privacy

Hoe integer gaat u om met (persoons)gegevens?

SIGRA - Privacy bewustwordingscampagne - 1 tot 13 oktober 2018

Van 1 tot 13 oktober 2018 besteden we opnieuw aandacht aan privacy en informatieveiligheid. De campagne is bedoeld om privacy en informatieveiligheid onder de aandacht te brengen bij patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons) gegevens: zowel patiënten als zorg- en welzijnsprofessionals hebben hierin een aandeel. Door hier gezamenlijk twee weken lang bij stil te staan, zorgen we ervoor dat we extra aandacht besteden aan het integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Situaties waarin de privacy geschaad wordt, kunnen immers voorkomen worden door bewust te handelen.

De bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne Alert Online en de ZEKER campagne over informatiebeveiliging van de NVZ.

Thema: Cybersecurity

Dit jaar is het thema van de campagne cybersecurity. Naast het updaten van het bestaande materiaal, hebben we dit jaar nieuw materiaal:

  • Nieuwe folder: Pas op Privacy met social media, waarin we aandacht besteden aan de risico’s van delen op social media en toestemming.
  • Nieuwe folder: Pas op Privacy met werk en privé, waarin we aandacht besteden aan risico’s bij het gebruik van je eigen telefoon/ laptop/ iPad voor werk (Bring Your Own Device) en bij het gebruik van openbare en onveilige WIFI.
  • Nieuwsbrief: Zin en onzin met betrekking tot de AVG
  • Pas op Privacy Webcam covers!

Materiaal

Voor de campagne zijn zeven situaties uitgewerkt waarin privacy geschonden wordt, met tips en uitleg over hoe je deze situaties kan voorkomen. Het materiaal kunt u downloaden en zelf printen, om in uw eigen organisatie te gebruiken. Daarnaast kunt u op verzoek de aankomende weken nieuwsbrieven van ons ontvangen met meer tips of bewustwordingsvraagstukken.

Folders

Folder Pas op privacy op uw werkplekFolder Pas op privacy buiten de werkomgevingFolder Pas op privacy met emailenFolder Pas op privacy met social mediaFolder Pas op privacy met werk en privéFolder Pas op privacy in een openbare ruimtePas op privacy in een openbare ruimte - voor cliënten

De eerste zes folders zijn voor zorgverleners. De laatste folder 'Pas op privacy in een openbare ruimte' is voor de patiënt en die kunt u in de wachtkamer neerleggen. Op de achterkant van de folder kunt u invullen wie binnen uw organisatie de contactpersoon is voor vragen rond privacy & informatieveiligheid. U kunt de folders dubbelzijdig op A4 printen en dubbelvouwen tot een A5 folder. De folder voor de cliënt kunt u in het midden doorknippen waardoor u 2 folders krijgt.

Posters

Download hier de posters voor Pas op privacy Op uw werkplek, buiten uw werkplek en met e-mailen En de nieuwe posters Pas op privacy met werk en privé en Pas op privacy met social media die u op A3 kunt printen.

Bewustwordingsnieuwsbrieven

Wilt u de nieuwsbrieven ontvangen met extra tips? Mail dan naar Fanta Touri. U kunt deze nieuwsbrieven ook doorsturen naar collega’s. 

Pas op Privacy Webcam covers

SIGRA heeft speciaal voor de campagne webcamcovers besteld met het 'Pas op Privacy' logo en een kaartje met de tekst: Privacy, geef niet teveel bloot! Deze webcamcover is gemakkelijk te bevestigen door middel van een plaklaag aan de achterkant. Hackers zijn vandaag de dag in staat om zelfs het lampje naast je webcam uit te schakelen, waardoor je dus nooit zeker weet of de webcam wel of niet aan staat. Deze webcam cover lost dit probleem in een keer op, door een schuifbaar plaatje op je webcam te plakken en de privacy te waarborgen.
U kunt de Pas op Privacy Webcam covers bestellen bij Fanta Touri

Post-it

Komt u een situatie tegen die niet helemaal in orde is? Attendeer collega’s daar dan op! U kunt bijvoorbeeld een tip voor een collega op een (Pas Op Privacy) Post-it schrijven en deze op de situatie plakken die niet in orde is. Wilt u de speciale Pas op Privacy Post-its gebruiken? Deze kunt u bestellen bij Fanta Touri

Banner voor onder uw handtekening

Om andere mensen te attenderen op de campagne en het belang van bewust omgaan met (persoons)gegevens hebben wij een banner gemaakt die u onder uw handtekening kunt plaatsen. U vindt deze banner links in het menu bij 'Documenten'.

Extra informatie op de website van SIGRA

Extra achtergrondinformatie over privacy en informatieveiligheid kunt u hier vinden.

Wie organiseren de campagne? 

Het materiaal voor deze campagne is gezamenlijk in SIGRA-verband ontwikkeld. De campagne is georganiseerd door: SIGRA Functionarissen Gegevensbescherming, Werkgroep P&I eerste lijn, Werkgroep P&I regio Amsterdam, Werkgroep P&I regio Zaanstreek-Waterland, de juridische werkgroep privacy &informatieveiligheid, het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA), Cliëntenbelang Amsterdam, Atalmedial en Magentazorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Fanta Touri van SIGRA.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over uw organisatie, zoek dan contact met de persoon die in uw organisatie verantwoordelijk is voor het thema privacy of informatieveiligheid.