Bewustwording Privacy & Informatieveiligheid

Campagne pas op privacy

SIGRA Privacy bewustwordingscampagne: Hoe integer gaat u om met (persoons)gegevens?

Van 30 september tot 11 oktober 2019 vragen we bij patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals opnieuw opnieuw aandacht voor privacy en informatieveiligheid. Integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is een gedeelde verantwoordelijkheid. Patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals hebben hieraan beiden aandeel. Reden genoeg om hier gezamenlijk twee weken lang bij stil te staan. Door bewust te handelen, kunnen we situaties voorkomen waarin de privacy wordt geschaad. De bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne Alert OnlineMeer informatie over de campagne 2019 volgt spoedig.

Ambassadeursnetwerk

Wilt u eraan bijdragen dat uw collega’s bewuster gaan denken en handelen als het gaat om het beschermen van privacy? Meldt u dan aan als Ambassadeur van de SIGRA Privacy bewustwordingscampagne. Als ambassadeur zorgt u ervoor dat de campagne binnen uw organisatie bij de juiste personen onder de aandacht wordt gebracht en dat het campagnemateriaal op de juiste plekken komt. Wij voorzien u van extra informatie en u kunt meedenken over de invulling van de campagne. Zo werken we samen aan verbetering van de privacybekwaamheid van professionals in zorg & welzijn.
Wilt u zich aanmelden als ambassadeur? Neem contact op met Félice de Charro van SIGRA.

 

CAMPAGNE 2018: Cybersecurity

In het kader van de campagne cybersecurity in 2018 verscheen deze materialen: 

  • Folder 'Pas op Privacy met social media', over de risico’s van delen op social media en toestemming
  • Folder 'Pas op Privacy met werk en privé', over de risico’s bij het gebruik van je eigen telefoon, laptop of iPad voor werk en bij het gebruik van openbare en onveilige WIFI
  • Nieuwsbrief 'Zin en onzin met betrekking tot de AVG'
  • Pas-op-Privacy-Webcam-covers
  • Pas-op-Privacy-post-its

Materiaal

Voor deze campagne zijn zeven situaties uitgewerkt waarin privacy wordt geschonden, met tips en uitleg over hoe deze situaties te voorkomen zijn. Onderstaand materiaal kunt u downloaden voor gebruik in uw eigen organisatie. 

Folders

Folder Pas op privacy op uw werkplekFolder Pas op privacy buiten de werkomgevingFolder Pas op privacy met emailenFolder Pas op privacy met social mediaFolder Pas op privacy met werk en privéFolder Pas op privacy in een openbare ruimtePas op privacy in een openbare ruimte - voor cliënten

De eerste zes folders zijn voor zorgverleners. De laatste folder 'Pas op privacy in een openbare ruimte' is voor de patiënt en kunt u neerleggen in de wachtkamer. (Print de folders dubbelzijdig op A4-papier en vouw ze dubbel tot een A5-folder. (Knip de folder voor de cliënt in het midden door, zodat u 2 folders heeft.) Vul op de achterkant in wie binnen uw organisatie de contactpersoon is voor vragen rond privacy & informatieveiligheid.)

Posters

Download hier de posters voor Pas op privacy Op uw werkplek, buiten uw werkplek en met e-mailen En de posters Pas op privacy met werk en privé en Pas op privacy met social media (te printen in A3-formaat).

Pas-op-Privacy-Webcam-covers

Hackers kunnen via de webcam meekijken en zijn zelfs in staat om het lampje naast de webcam uit te schakelen, waardoor je niet weet of de webcam aan staat of niet. Door een schuifbaar plaatje  op je webcam te plakken (een webcamcover), is dit probleem in een keer opgelost en is uw privacy gewaarborgd. SIGRA ontwikkelde speciale webcam-covers met het Pas-op-Privacy-logo. 

Pas-op-Privacy-Post-its

Komt u een situatie tegen die niet helemaal in orde is? Attendeer collega’s daar dan op! U kunt bijvoorbeeld een tip voor een collega op een Post-it schrijven en deze op de situatie plakken die niet in orde is.  SIGRA ontwikkelde hiervoor de speciale Pas-op-Privacy-Post-its. 

Banner voor onder uw handtekening

Om andere mensen te attenderen op de campagne en het belang van bewust omgaan met (persoons)gegevens maakte SIGRA een banner die u onder uw handtekening kunt plaatsen. U vindt deze banner links in het menu bij 'Documenten'.

Extra informatie op de website van SIGRA

Extra achtergrondinformatie over privacy en informatieveiligheid vindt u hier.

Wie organiseren de campagne? 

Het materiaal voor deze campagne is gezamenlijk in SIGRA-verband ontwikkeld. De campagne is georganiseerd door: SIGRA Functionarissen Gegevensbescherming, Werkgroep P&I eerste lijn, Werkgroep P&I regio Amsterdam, Werkgroep P&I regio Zaanstreek-Waterland, de juridische werkgroep privacy &informatieveiligheid, het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA), Cliëntenbelang Amsterdam, Atalmedial en Magentazorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Félice de Charro van SIGRA.

Heeft u inhoudelijke vragen over uw organisatie? Zoek dan contact met de persoon die in uw organisatie verantwoordelijk is voor het thema privacy of informatieveiligheid.