Zorgpact

Waarom een Zorgpact?

Werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden hebben er gezamenlijk belang bij dat zorgprofessionals optimaal kunnen presteren en beschikken over de juiste vaardigheden en kennis. Het onderwijs kan zo de veranderende eisen in het curriculum inpassen en samen met werkgevers zorgen voor een blijvend goede aansluiting van beroepsonderwijs en praktijk. De lokale overheden kunnen zo hun taken rond zorg en welzijn van burgers optimaal  uitvoeren.

Best practices (koplopers)

Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw?
Het concept Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw is een nieuwe leervorm. Onderwijs sluit aan bij de actualiteit en gebeurt daar waar het werk is. Het gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’, is gericht op ontmoeting en maakt gebruik van de nieuwste technologien. Aan deze publiek-private samenwerking nemen deel: ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, ROC TOP, Esprit Scholen, Windesheim, AHTI, Amstelring, Cordaan, Zorgfix Thuiszorg, SIGRA, Cinnovate, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, ZorgInc. en Gezondheid en Innovatiecentrum Almere.
Meer over Fieldlabs

VIG/MMZ
ROC Kop van Noord-Holland, Horizon College en ZWplus zijn samen gestart met een combinatie-opleiding VIG/MMZ. 'De cliënt centraal' is het uitgangspunt. Deelnemers aan de opleiding leren oprecht aandacht te hebben voor hun cliënten. Zij leren zich in te leven in de leefwereld van de cliënt, in zijn of haar levensgeschiedenis, familie en naasten. Meer over VIG/MMZ

SPInOV
SPInOV staat voor de Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde. SPInOV is een regionaal samenwerkingsverband in Noord-Holland en bestaat uit 17 zorgorganisaties (ziekenhuizen, VVT, GGZ en gehandicaptenzorg), 4 ROC's en 2 hogescholen. SPInOV wil goed. Centraal hierbij staan de mbo- (niveau 4) en hbo- (niveau 6) opleidingen tot verpleegkundige. Doel van de samenwerking is het opleiden van goed gekwalificeerde en voldoende verpleegkundigen. Meer over SPInOV

ZONN
ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland) is een samenwerkingsverband van 16 ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Samen richten zij zich op regionale afstemming en strategische personeelsplanning rond 15 opleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Doel is een balans creëren tussen de opleidingsvraag en het -aanbod. Meer over ZONN

Overige activiteiten

Regio College Zaanstreek-Waterland
Start in september 2017 met een gecombineerde opleiding van Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (Maatschappelijke Zorg), waarbij de student twee diploma’s kan behalen in 3 jaar.

ROC van Amsterdam
Is in september 2016 gestart, heeft een vervolg gekend in 2017, op 2 locaties met een gecombineerd traject VIG/MMZ, zowel in een BOL als in een BBL-variant. Deze opleiding is samen met 2 zorginstellingen ontwikkeld.

OLVG, VUmc, ROC TOP
Deze organisaties zijn in 2016 gestart met een gezamenlijk traject mbo-V, in een gecombineerde leerweg (eerst BOL, daarna BBL).

Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande activiteiten, lees hier meer Zorgpact-Acties
Lees meer over relevante regelingen vanuit de ministeries van VWS, OCW en SZW in dit document