Zorgintegratie Zuidoost (ZIZO)

De vereniging Zorgintegratie Zuidoost (ZiZo) stelt zich ten doel een samenhangend aanbod te realiseren op het gebied van zorg, wonen en welzijn in Zuidoost (en Diemen). Zij richt zich op chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. De ZiZo initieert of neemt deel aan diverse projecten om tot goede zorg te komen voor de burgers van Amsterdam Zuidoost  (bv deelname aan de Zichtbare schakel, Samen doen, Om het kind, deelname aan het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg, aanpak wijkzorg V&V). Dankzij de ZiZo is de dementieketen in Amsterdam Zuidoost opgericht.

De deelnemende organisaties vormen samen een regionale keten voor zorg, wonen en welzijn. Door de voorzieningen in deze keten optimaal op elkaar af te stemmen ontstaat er een sluitend, compleet en gedifferentieerd aanbod op deze terreinen en een maximale zorggarantie.  Kijk voor meer informatie op www.zizo-amsterdam.nl

Diensten SIGRA aan de vereniging ZiZo

SIGRA levert beleidsmatige ondersteuning en de financiele administratie aan het samenwerkingsverband van de zorgaanbieders in Amsterdam Zuidoost. Zo zorgt de beleidsmedewerker onder andere voor het opstellen van een planning en control cyclus, het uitwerken van een activiteitenplan, het schrijven van subsidieaanvragen, het opstellen van een jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast zorgt de beleidsmedewerker voor de verslaglegging van bijeenkomsten, zorgt dat afgesproken acties worden uitgevoerd en wordt ingezet om diverse andere activiteiten en bijeenkomsten te organiseren.