Werkgroep Zorg 2025

Deze werkgroep bundelt de activiteiten rond zorg en onderwijs van de verschillende samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling naar de toekomst van gezondheidszorg en welzijn. Elementen zijn onder meer: een leven lang leren en het vertalen van de uitkomsten van arbeidsmarktonderzoek naar concrete voorstellen voor de onderwijscurricula en de praktijk. Hetzelfde geldt voor de onderzoeken (door derden) naar de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het onderwijs. De werkgroep monitort de ontwikkelingen, daarbij onder andere ondersteund door onderzoek. Daarnaast worden best practices gedeeld. De werkgroep bestaat uit instellingen voor Zorg en Welzijn, onderwijs en Calibris.