Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Zorg en Welzijn neemt voorzichtig weer toe. De instroom neemt toe en de uitstroom af. Toch blijft er een recordaantal vacatures open staan en laten prognoses zien dat de personeelstekorten gaan toenemen omdat demografische veranderingen zorgen voor een toenemende zorgvraag. Zo neemt het aantal inwoners ouder dan 80 jaar toe met 69 % richting 2030. Voor alleen het verplegend, verzorgend en welzijnspersoneel wordt om die reden in 2021 een tekort tussen de 8 en 15 duizend medewerkers verwacht. 

Na 2013 nam het aantal banen in de sector af: er vonden hervormingen plaats. Met name in de VVT nam de werkgelegenheid sterk af, vooral op functieniveau 1 en 2 (assistent en helpende zorg). Door substitutie van tweedelijns naar eerstelijns zorg nam het aantal banen in de 'huisartsenzorg / overige zorg' toe. Inmiddels neemt de werkgelegenheid sectorbreed weer toe, en ligt het niveau van het totaal aantal banen in de SIGRA en VBZ regio hoger dan tien jaar geleden. 

ZZP'ers
De cijfers betreffen banen en vermelden niet de inzet van 'personeel niet in loondienst'. De inzet van het aantal zelfstandigen is in de zorg- en welzijnssector (evenals in andere sectoren) toegenomen. De percentages per werkveld staan op de pagina 'Informatie per werkveld'

Blog: scenariodenken. Vooruitkijken in de zorg: waar hebben we het straks over? (mei 2020)

Thema-artikel: nieuwe regionale werkgelegenheidscijfers per werkveld (juli 2019)

In onderstaand blog breken we een lans voor een meer kwalitatieve blik op de uitdaging voor Zorg en Welzijnsorganisaties: 
Blog: Afnemend personeelstekort? Laten we ons niet blindstaren op kwantiteit (juli 2019)