Werken is leren. Leren is werken

'Werken is leren. Leren is werken' is een van de projecten die zijn gestart vanuit het programma Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ambitie van dit project is om gezamenlijk te komen tot een goed en veilig leer-/werkklimaat. Dit in de overtuiging dat het leer-/werkklimaat een belangrijke factor is om tot kwalitatief hoogwaardige zorg te komen. Het raakt zowel de deskundigheid van huidige medewerkers alsook die van toekomstige medewerkers in de zorgsector. Het sluit daarnaast goed aan op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarin leren en verbeteren een belangrijk thema is. 

Doelen 

  • Vraaggericht leren 
  • Vergroten kwaliteit én aantal opleidingsplaatsen
  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Vergroten kwaliteit van zorg

Het gaat hierbij niet alleen om het aantal te realiseren opleidingsplaatsen maar ook over de kwaliteit van de deze plaatsen. En dat brengt ons weer bij het leer-/werkklimaat binnen de zorginstellingen. Teams die reflectief in het werk staan en leerlingen en stagiaires (inclusief zij-instromers) graag welkom heten. Het is niet alleen een goede basis om een bijdrage te leveren aan de opleiding van de studenten maar maakt ook dat de aankomend medewerkers gemotiveerd kiezen voor een arbeidsrelatie bij één van de zorginstellingen waar zij het goed gehad hebben. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten; enerzijds gemotiveerd (nieuw / jong) talent en anderzijds leveren opleidingsplaatsen een bijdrage aan de personeelsvoorziening.

Cordaan is trekker van dit project en Menno van Leeuwen is aangesteld als projectleider.

Lees meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg