Voorlichting Niet-Zichtbare Beperkingen

NAHEen niet-zichtbare beperking: hoe herkent u dit en hoe kunt u hier rekening mee houden?

In uw werk heeft u contact met veel verschillende mensen. De ene keer gaat dat soepeler dan de andere keer. Soms heeft u het gevoel dat er ‘iets’ is. Het gesprek verloopt stroef, de ander reageert vreemd of lijkt u niet te begrijpen. Heel vervelend. Voor u, maar ook voor degene met wie u in gesprek bent. Hoe komen jullie tóch verder?
Er bestaan verschillende hulpmiddelen die u hierin als zorg-, hulp- of dienstverlener kan ondersteunen: een e-learning, een folder of een workshop. Alle hulpmiddelen richten zich specifiek op de beperkingen:

  • licht verstandelijke beperking
  • niet-aangeboren hersenletsel
  • vorm van autisme

E-learning niet-zichtbare beperkingen

De expertisnetwerken NAH, LVB en Autisme en SIGRA hebben gezamenlijk een gratis e-learning 'Niet-zichtbare beperkingen' ontwikkeld. Dit is een free learningmodule die u in ongeveer 30 minuten doorloopt. Iedereen die dat wil, kan aan de hand van vragen en video’s basiskennis opdoen over wat niet-zichtbare beperkingen zijn en leren hoe hiermee in de communicatie rekening wordt gehouden.
De e-learning is gratis te volgen op de website van Free Learning.

Folder niet-zichtbare beperkingen 

Eerder is de folder 'Een Niet-Zichtbare Beperking' ontwikkelt die een vergelijkbare functie heeft als de e-learning. Het helpt u om mensen met een niet-zichtbare beperking
- te herkennen: wat zijn de signalen?
- te erkennen: tips om het gesprek naar wens te laten verlopen.

Workshop niet-zichtbare beperkingen 

U kunt ook een workshop volgen, om beter om te leren gaan met mensen met een niet-zichtbare beperking. Deze workshop helpt u om mensen met een niet-zichtbare beperking:

  • Te herkennen: Wat zijn de signalen? Welke gebeurtenissen uit het verleden kunnen duiden op een beperking?
  • Te erkennen: Tips om het gesprek naar wens te laten verlopen. Oefenen met het aanpassen van de communicatie.

De workshops zijn bedoeld voor medewerkers in het maatschappelijk voorveld (wijkzorgnetwerk, wijkagenten) de informele zorg van de gemeente Amsterdam. 
De workshops zijn een initiatief van de gemeente Amsterdam in samenwerking met SIGRA, Cordaan, Heliomare, Leo Kannerhuis en MEE Amstel en Zaan.
Kijk voor meer informatie over de workshops op www.meeaz.nl/professionals/nzb.