Voordelen voor SIGRA-leden

De vereniging SIGRA heeft een belangrijke ontmoetings- en netwerkfunctie en vormt een aanspreekpunt voor de leden en haar samenwerkingspartners. Regelmatig vinden er thema bijeenkomsten plaats. Op bestuursniveau worden signalen en vragen van leden besproken en vinden er structurele overleggen plaats met regionale samenwerkingspartners. SIGRA  fungeert daarnaast als werkplaats. Dit houdt in dat u als lid de mogelijkheid heeft om  - al of niet in gezamenlijkheid met andere instellingen - projecten of samenwerkingsactiviteiten uit te voeren met ondersteuning van team SIGRA.

SIGRA-leden kunnen gebruik maken van de volgende ledenvoordelen:

 • Inzet team SIGRA
  Team SIGRA kan tegen een aantrekkelijk uurtarief ingezet worden ten behoeve van uw samenwerkingsproject met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Meer informatie Bekijk voorbeelden van opdrachten waarbij team SIGRA is ingezet
 • Vacatures plaatsen via Adver-online
  15% korting op de diensten van Adver-Online. Uw vacatures worden zichtbaar op die plekken waar uw doelgroep navigeert. Meer informatie
 • Mantelcontracten met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid 
  Bent u ook op grond van CAO-afspraken tussen sociale partners verplicht uw medewerkers toegang te bieden tot IZZ? De mantelcontracten met Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid bieden een alternatief waarbij geen werkgeversbijdrage betaald hoeft te worden. Uw medewerkers krijgen daarnaast korting op hun zorgverzekering. Meer informatie
 • NS abonnementen
  2,4% korting op NS abonnementen voor uw werknemers.
 • GVB abonnementen
  3% korting op Sterabonnementen en 5% korting op GVB-only abonnementen voor uw werknemers.

Wilt u gebruik maken van de kortingsregelingen neem dan contact op met Hanna Slump, HSlump@sigra.nl