Vijf koplopers project Gezonde organisatie, gezonde medewerker

Vijf leden van SIGRA: Evean, Arkin, Brentano, OLVG en Omring hebben zich aangemeld voor het project Gezonde organisatie, gezonde medewerker en hebben een beschikking gekregen.

Met dit budget kunnen ze tot mei 2021 interventies uitvoeren. Van deze individuele scans wordt na een nulmeting een regio-analyse gemaakt om inzichtelijk te maken wat de invloed is van de interventies. De organisaties maken een eigen, door het bestuur gedragen, integraal vitaliteitsplan op medewerkersniveau, teamniveau en organisatieniveau.