Veilig werken op afstand

Door de coronacrisis werken we momenteel allemaal anders dan we gewend zijn. We werken veelal thuis en/of leveren zorg op afstand. Daarbij maken we gebruik van tools die we voorheen niet (of minder frequent) gebruikten om te beeldbellen, chatten en bestanden te delen. We maken nu vaak snelle keuzes die grote gevolgen (kunnen) hebben. Privacy en informatieveiligheid is dan niet het eerste waaraan gedacht wordt, toch zijn we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk om een weloverwogen keuze te maken en het gelijk goed te doen. Via deze pagina helpen we je op weg.     

Gebaseerd op de veelheid van informatiebronnen van afgelopen weken hebben we in onderstaand overzicht samengevat welke tools er zijn om zorginformatie veilig te delen. we maken daarin onderscheid in informatie over de zorg, zakelijk gebruik en privé gebruik. 

Overzicht zorginformatie delen

Meer specifieke informatie over de wijze waarop zorginformatie gedeeld wordt, vind je via onderstaande links: 

  
Dit onderwerp is onderdeel van Privacy & Informatieveiligheid.