Uitstroom en behoud

Op deze pagina:
- Eerste resultaten uitstroomonderzoek
- Uitstroomcijfers 
Ziekteverzuimcijfers per branche

Waarom vertrekken professionals en waar gaan zij naartoe?
Bekijk de Factsheet eerste resultaten uitstroomonderzoek 

  • Meeste uitstroom gedurende eerste jaar in dienst 
  • 'Loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging' meest genoemde vertrekredenen
  • 'Communicatie vanuit leidinggevenden' lijkt één van de belangrijkste verbeterpunten in relatie tot behoud
  • 80 procent wil (weer) in Zorg en Welzijn blijven werken

Organisaties binnen SIGRA en VBZ kunnen meedoen aan het uitstroomonderzoek. In de regio zijn 32 organisaties aangesloten. Werkgevers die meedoen krijgen voortdurend inzicht in de vertrekredenen en bestemming van oud-medewerkers. Meedoen aan het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Lotte Speelman (lspeelman@sigra.nl). 

 

 

Ziekteverzuimcijfers per branche

 

Informatie bij bronnen en definities:
Zorg en Welzijn breed is inclusief kinderopvang, smal is exclusief de branche kinderopvang.