Behoud personeel

Op deze pagina:
- Uitstroomonderzoek
Ziekteverzuimcijfers per branche, landelijk en regionaal

Uitstroomonderzoek
Op de themapagina 'Werkgelegenheid' kun je de ontwikkeling van uitstroom van personeel uit de sector bekijken. Maar waaróm vertrekken mensen bij organisaties of uit de sector, en waar gaan zij heen? Voor antwoorden op deze vragen voeren organisaties vanuit Sigra en Samen Voor Betere Zorg sinds 2019 een doorlopend uitstroomonderzoek uit onder vertrekkende medewerkers. Landelijk doen er meer dan 300 organisaties aan het onderzoek mee, waardoor inmiddels meer dan 16 duizend vertrekkende medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Enkele inzichten:

  • 39% van de werknemers in Zorg en Welzijn verlaat de werkgever binnen de eerste twee jaar van het dienstverband. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector.
  • Cliëntgebonden personeel in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg geven vaker 'Werksfeer en samenwerking' als vertrekreden dan professionals uit andere branches.
  • 'Beter communiceren/ luisteren door direct leidinggevende' is het vaakst gegeven verbeterpunt waarmee vertrek mogelijk mee was verkomen.
  • Ruim driekwart van medewerkers die wisselen van werkgever blijft in de sector werken. Professionals uit de Randstad lijken minder vaak bereid terug te keren. 

Lees het rapport met analyse van de landelijke resultaten (2020), of bekijk de factsheet. 

Ziekteverzuimcijfers per branche 

Het ziekteverzuimpercentage neemt toe, zo ook in Zorg en Welzijn. Het hoogst is het percentage in de Verpleging, verzorging en thuiszorg. 

SIGRA verzamelt data en verkent regionale ontwikkelingen voor de regio's Amsterdam en Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Dit doen we vraaggestuurd, vanuit projecten of netwerken. We werken samen met 'buurregio' samen Voor Betere Zorg (Kennemerland, Amstelland en Meerlanden). 

Werkgelegenheid
Onderwijs
Behoud personeel
Pendel
Vacaturepeiling
Informatie per werkveld
Demografie en zorgvraag
Blogs en artikelen
Strategische Personeelsplanning
Archief