Per 1 januari twee nieuwe leden: Afiya Aisa en Fokus Wonen

04-01-21

Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. We zijn dan ook blij dat Afiya Aisa en Fokus Wonen per 1 januari bij SIGRA zijn aangesloten. 

Afiya Aisa is een maatschappelijk betrokken, multiculturele thuiszorgorganisatie. Het bieden van oprechte en persoonlijke zorg vanuit de Surinaams culturele achtergrond is daarbij een stip aan de horizon. Afiya Aisa biedt 24-uurs zorg in heel Nederland. 

Fokus Wonen maakt vrijheid en gewoon leven met een fysieke beperking of handicap mogelijk. Zij verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen thuis, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen. Fokus is actief in heel Nederland. Er zijn ongeveer 1400 Fokuswoningen