Transformatienetwerk Jeugd

Binnen het SIGRA programma Integrale Gezondheidszorg is het SIGRA Transformatienetwerk Jeugd opgericht. Dit netwerk wil door integrale samenwerking meer effectiviteit en efficiëntie behalen in de zorg voor jeugd van -10 maanden tot 23 jaar en hun gezin. Hierbij zijn de transformatieagenda voor jeugdhulp en de daaruit afgeleide doelen leidend. De samenwerking richt zich op de zorginkoopregio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Haarlemmermeer.

Doelstellingen van het Transformatienetwerk Jeugd:

  • Ontmoeting en inspiratie
  • Delen van ontwikkelingen in de regio
  • Realiseren van de transformatiedoelen
  • Verbeteren van kwaliteit van zorg voor de jeugd en de onderlinge afstemming
  • Goede aansluiting op hulp/zorg in de wijk en onderwijs
  • Vormgeving van innovatie, m.n. multifocale samenwerking en gezinsgericht werken
  • Verbinding met regionale stuur- en werkgroepen, expertisenetwerken en andere samenwerkingsverbanden

Deelnemers aan het Transformatienetwerk Jeugd:

In het Transformatienetwerk Jeugd participeert een aantal SIGRA-leden uit verschillende domeinen in de zorg voor de jeugd. Samenwerkingsthema’s worden geprioriteerd en opgepakt en netwerkpartners worden bijeengebracht of anderszins verbonden. 
Deelnemers in 2017 zijn: Mariënne Verhoef (Spirit), Muriel Bos (de Bascule), Hanneke Vrielink/ Marc Smit (Cordaan Jeugd), Lilian Tham (MOC ’t Kabouterhuis), Paul Asberg (HVO Querido) en Hanneke Bakker (Altra). Zij zijn de linking pin naar doelgroep- of domein specifieke samenwerkingsverbanden in de regio. Het Transformatienetwerk Jeugd komt circa vijf keer per jaar bijeen.

Andere SIGRA-leden die aanbod voor jeugd hebben worden via het Transformatienetwerk geïnformeerd en betrokken. Één à twee keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Per samenwerkingsthema wordt bekeken welke domeinen of partners te betrekken. Er wordt getracht zoveel mogelijk integraal samen te werken.

Bekijk ook de andere samenwerkingsverbanden rond Kind en Jeugd