Transformatienetwerk Jeugd

Binnen het SIGRA programma Integrale Gezondheidszorg is het SIGRA Transformatienetwerk Jeugd opgericht. Dit netwerk wil door integrale samenwerking meer effectiviteit en efficiëntie behalen in de zorg voor jeugd van -10 maanden tot 23 jaar en hun gezin. Hierbij zijn de transformatieagenda voor jeugdhulp en de daaruit afgeleide doelen leidend. De samenwerking richt zich op de regio van 14 samenwerkende gemeenten in Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.

Doelstellingen van het Transformatienetwerk Jeugd:

  • Ontmoeting en inspiratie
  • Delen van ontwikkelingen in de regio
  • Realiseren van de transformatiedoelen
  • Verbeteren van kwaliteit van zorg voor de jeugd en de onderlinge afstemming
  • Goede aansluiting op hulp/zorg in de wijk en onderwijs
  • Vormgeving van innovatie, m.n. multifocale samenwerking en gezinsgericht werken
  • Verbinding met regionale stuur- en werkgroepen, expertisenetwerken en andere samenwerkingsverbanden

Deelnemers aan het Transformatienetwerk Jeugd:

In het Transformatienetwerk Jeugd participeert een aantal SIGRA-leden uit verschillende domeinen in de zorg voor de jeugd. Samenwerkingsthema’s worden geprioriteerd en opgepakt en netwerkpartners worden bijeengebracht of anderszins verbonden. 
Deelnemers zijn: Mariënne Verhoef (Spirit), Natalie Kramp (de Opvoedpoli), Hanneke Vrielink/ Marc Smit (Cordaan Jeugd), Lilian Tham (MOC ’t Kabouterhuis) en Nicolette Engbers (Altra). Zij zijn de linking pin naar doelgroep- of domein specifieke samenwerkingsverbanden in de regio. Het Transformatienetwerk Jeugd komt circa vijf keer per jaar bijeen.

Andere SIGRA-leden die aanbod voor jeugd hebben worden via het Transformatienetwerk geïnformeerd en betrokken, via de deelnemers en bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst of nieuwsflits. Per samenwerkingsthema wordt bekeken welke domeinen of partners te betrekken.

Bekijk ook de andere samenwerkingsverbanden rond Kind en Jeugd

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl