Stedelijk Platform Dementiezorg

Het Stedelijk Platform Dementiezorg was in 2014 en 2015 actief, met als doel de borging van goede dementiezorg in de stad. Het platform bestond uit een integrale groep inhoudsdeskundigen, die deelnamen op persoonlijke titel.

Eind 2015 heeft het Platform het advies 'Goede dementiezorg per 2016 - Amsterdam' uitgebracht en verspreid onder verschillende betrokkenen bij dementiezorg in de stad. Het doel van dit document is om vanuit een onafhankelijke en brede blik input te leveren voor samenwerking, beleidskeuzes en financiën rondom dementiezorg in Amsterdam. Dit alles voor een constructieve bijdrage aan gesprekken met financiers, zorgorganisaties, cliëntenorganisaties, verschillende dementieketens/wijkteams en overige stakeholders.

Opdracht platform

 • Als adres/aanspreekpunt te fungeren voor vragen van stakeholders.
 • De verdere borging van de ketens te begeleiden/bewaken, mede gelet op de veranderingen in de bekostiging van het casemanagement.
 • Verder te gaan met het advies over de dagbesteding.
 • Mee te denken over de dataverzameling over dementie in de stad.
 • Mee te denken over de verhouding tussen ketens, casemanagers, wijkzorg, huisartsen, welzijn en informele zorg.

Het platform koppelde de voortgang en resultaten van haar activiteiten terug in het SIGRA Care Overleg.

Het platform bestond uit de volgende personen:

 • Huisartsen/eerste lijn: Andreas Keck, bestuurslid Huisartsenkring 
 • Welzijn: Jeroen Bos, directeur PuurZuid
 • (Wijk)Zorg: Anja Hommel, programmamanager strategie, kwaliteit & innovatie Cordaan
 • Dagbesteding: Margo Langedijk, programmamanager Odensehuis
 • Casemanagement: Martien Briët, projectleider Nieuw West & Karin Roosemalen, casemanager ZGAO
 • Alzheimer Nederland: Bert Holvast, bestuursvoorzitter afdeling Amsterdam
 • Onafhankelijk voorzitter: Inge Borghuis, raad van bestuur Amstelring

Overige informatie