Stedelijk advies doorstroming patiënten

Het stedelijk advies ‘Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen’  voor verbetering van samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Amsterdam geeft een totaal overzicht van de complexiteit en verbeterpunten voor alle spelers die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Om voor iedere kwetsbare oudere de juiste (tijdelijke) zorg, op de juiste plek, tegen de juiste financiering te bieden en daarmee onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen, is het van belang dat alle schakels in de keten optimaal functioneren en samenwerken. Het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen is een gezamenlijke ambitie, waarbij het belangrijk is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Daarom is in het stedelijk advies een totaaloverzicht van knelpunten en oplossingsmogelijkheden geschetst, waarbij onderscheid is gemaakt tussen:

  • Verbeteringen per domein (instroom, doorstroom en uitstroom) die op organisatieniveau opgepakt kunnen worden.
  • Uitdagingen die boven organisaties/domeinen uit stijgen en om een stedelijke aanpak vragen.

Vervolg

De SIGRA Stuurgroep Doorstroming levert met dit advies input voor samenwerking, beleidskeuzes en financiën rondom de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Eind 2017 vragen we alle betrokkenen om aan te geven welke aspecten intern en met ketenpartners zijn/worden opgepakt en welke nog aandacht behoeven. Voor enkele domeinoverstijgende uitdagingen zal SIGRA een rol pakken en stedelijk inzetten op verbetermogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op met Marjolein van Harten 
 
Download hier het Stedelijk Advies Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen