SPInOV

Sinds 2014 werken de ROC's, de hogescholen, ziekenhuizen, VVT en GGZ samen in SPInOV: 'Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde'. Doel van de samenwerking: opleiden van goed gekwalificeerde en voldoende verpleegkundigen voor de regio voor nu en in de toekomst 

Activiteiten binnen SPInOV: 

 • Ontwikkelingen die raken aan de doelstelling van SPInOV volgen, voorzien van input en eventueel delen met andere relevante betrokkenen (bijv. initiatieven i.h.k.v. RAK en RAAT)
 • Gegevensverzameling vraag en aanbod opleidingsplaatsen
 • Regionale afstemming tussen opleidingsinstituten (ROC’s en hogescholen) en praktijkorganisaties
 • Organiseren van een deelnemersbijeenkomst waarbij ontwikkelingen en initiatieven vanuit de praktijk en onderwijs worden gedeeld.
 • Organiseren van een afstemmingsbijeenkomst n.a.v. de gegevensverzameling gezamenlijk met het samenwerkingsverband ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland)
 • 6 á 7 keer per jaar kerngroep overleg
 • Afstemming met bestuurders
 • Nieuwsbrieven

Deelnemers kerngroep SPInOV

 • Sylvia Bazuin (voorzitter), OLVG
 • Sandra van den Berge, Amsterdam UMC- locatie VUmc
 • Peter Helderman, ROC van Amsterdam
 • Ton van den Broek, Hogeschool van Amsterdam
 • Diana Kwast-Hoekstra, Hogeschool Inholland
 • Edwin Nicasie, Cordaan
 • Nel Rol, Amstelring
 • Rita van der Hem-Stokroos, ROC Top
 • Femia Clijnk, Arkin
 • Vera Mobach, HVO Querido
 • Helma Marlet, SIGRA
 • Lotte Speelman, SIGRA
 • Puck van de Vliet, SIGRA