SPInOV

Sinds 2014 werken de ROC's, de hogescholen, ziekenhuizen, VVT en GGZ samen in SPInOV: 'Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde'. Doel van de samenwerking: opleiden van goed gekwalificeerde en voldoende verpleegkundigen voor nu en in de toekomst 

Activiteiten binnen SPInOV: 

 • Gezamenlijk volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt rond het verpleegkundig beroep
 • Gegevensverzameling vraag en aanbod opleidingsplaatsen
 • Regionale afstemming tussen opleidingsinstituten (ROC’s en hogescholen) en care en cure
 • Werkbijeenkomsten voor deelnemers
 • 7 keer per jaar initiatiefgroepbijeenkomst
 • Afstemming met bestuurders
 • Nieuwsbrieven

Deelnemers initiatiefgroep SPInOV

 • Sylvia Bazuin (voorzitter), Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
 • Maaike Pouwels (voorzitter), VUmc
 • Ron van Beek, ROC van Amsterdam
 • Judith van Grieken, Hogeschool van Amsterdam
 • Katinka Rademaker, Hogeschool Inholland
 • Menno van Leeuwen (Cordaan)
 • Nel Rol, Amstelring
 • Rita van der Hem-Stokroos (ROC Top)
 • Femia Clijnk, Arkin
 • Vera Mobach (HVO Querido)
 • Helma Marlet, SIGRA
 • Lotte Speelman, SIGRA
 • Puck van de Vliet  

 

Zorgpact

SPInOV is koploper binnen het Zorgpact.