SOMOSA

SOMOSA is de vereniging  voor welzijn en maatschappelijk dienstverleners. SOMOSA-leden zijn actief in het Amsterdamse sociale domein, variërend van educatie, welzijn en maatschappelijke dienstverlening tot jongerenwerk, kinderopvang en vrijwilligerswerk. De leden zijn zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau actief.

SIGRA en SOMOSA werken voor een proefperiode van twee jaar samen. Alle leden van SOMOSA zijn in deze proefperiode tot 1 januari 2019 lid van SIGRA. Ze ontmoeten elkaar binnen SIGRA in de domeinspecifieke samenwerking SOMOSA.

Doelstellingen 2017

Binnen SOMOSA hebben de Maatschappelijk Dienstverleners (Madi's) en MEE AZ een strategische agenda met vier pijlers:

1. Samenwerken op registratie & informatie systemen
2. Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
3. Productvernieuwing en zichtbaarheid
4. Alliantievorming en strategische partners

Op het gebied van schuldhulp wordt in 2017 gewerkt binnen het project Good Practices SHV aan een vernieuwing van de schuldhulpverlening. Een vernieuwing die moet leiden tot een meer uniforme werkwijze waarbij nog meer maatwerk wordt geboden en werkwijzen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van gedragswetenschap. 

Bekijk het overzicht van de nieuwe SIGRA leden vanuit SOMOSA