SIGRA & corona- wat doet SIGRA rond corona?

15-03-20

Juist nu, in deze tijd van corona (Covid-19), willen we invulling geven aan het doel waar we voor staan: de continuïteit van de zorg en welzijn in onze regio ondersteunen. 

Omdat het coronavirus frequent nieuwe informatie oplevert is er een speciale pagina voor onze leden aan de website toegevoegd. U vindt deze informatie in onderstaand overzicht:

 

 
Arbeidsmarkt & Onderwijs
Mentale gezondheid zorgprofessionals 
Tips voor het veilig werken op afstand
Checklist voor onboarding extra zorgpersoneel
Aanbod van duurzamen en regionale beschermingsmiddelen
 
Extra handen voor de zorg

Coronabanen
Vraag en aanbod extra zorgpersoneel versneld samenbrengen
Vergoeding vanuit SectorplanPlus voor inwerken zorgprofessionals
Praktijkverhalen van tijdelijke zorgmedewerkers
Vergoeding voor de extra instroom i.v.m. Covid-19
Nieuwsflits Regionaal Contactpunt

 
Vervoer
Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam verlengd tot 1 maart 2021
Gratis aanvullend openbaar vervoer voor zorgpersoneel in en om Amsterdam
Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam en Amstelveen
Vervoer vanuit zorgorganisaties voor cliënten via het Rode Kruis
 
Scholing
Gratis materiaal voor digitale scholing in tijden van corona
 
ICT
Privacy & informatieveiligheid tijdens de coronacrisis 
 
Communicatie
Communicatiematerialen rondom coronacrisis
 

 

Pers
Voor vragen over activiteiten van en door SIGRA rondom corona in onze regio’s verwijzen wij u naar onze communicatieadviseur Roderik Berghegen: rberghegen@sigra.nl of 06-58084998/020-5128888. Op de hoogte blijven van wat SIGRA doet rondom het coronavirus (Covid-19)? Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief. Klik hier om aan te melden. 

Andere ondersteuning
Knelpunten en casussen die ons bereiken via onze leden beleggen we zo goed mogelijk. 
Bent u bijvoorbeeld van mening een innovatie te hebben die per direct een bijdrage kan leveren in de bestrijding van het coronavirus of de zorg kan ondersteunen in de strijd, mail dan naar innovatielab@sigra.nl  

Voor landelijke vragen m.b.t. www.extrahandenvoordezorg.nl verwijzen we u door naar de woordvoerders van het ministerie van VWS.