Sectorplannen

SectorplanPlus

De werkgelegenheid stijgt in de sector Zorg en Welzijn en het tekort aan professionals loopt op. De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het SectorplanPlus biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om extra opleidingsactiviteiten te financieren, om daarmee (nieuwe) mensen aan te trekken en/of te behouden voor de sector. Meer en actuele informatie over het SectorplanPlus vindt u hier.

Het ministerie van VWS onderschrijft het belang van SectorplanPlus. SIGRA juicht deze belangrijke extra impuls toe en roept organisaties uit de regio op om mee te doen. SIGRA is contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers in de regio van Amsterdam tot en met Texel. Werkgevers kunnen tussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via de portal op www.sectorplanplus.nl

Sectorplannen 2014-2017

Doel van de sectorplannen is het voorbereiden van zorg- en welzijnsprofessionals op de enorme veranderingen die op de sector afkomen. In september 2014 startten in de regio’s Amsterdam, Amstelveen en Diemen en Noord-Holland Noord de sectorplannen Zorg en Welzijn. Uiteindelijk namen 34 zorgorganisaties hieraan deel.

Inmiddels is het project succesvol afgerond: ruim 7000 medewerkers zijn geschoold. Het resultaat was meer dan 100% realisatie terwijl 60% vereist was!

Lees meer in de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn

Alle relevante informatie rond de sectorplannen op een rij... 

Meer informatie? 

Neem contact op met Max Holtes of Ingrid Sluijs. 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs