RAAT Zaanstreek-Waterland

Met het ondertekenen van het Convenant arbeidsmarkt Zaanstreek-Waterland nemen de betrokken partijen samen de verantwoordelijkheid voor innovatiever en toekomstgerichter leren en werken in Zorg & Welzijn. Dit is in RAAT verder uitgewerkt.

Dit leidde tot de volgende initiatieven: 

 • Realisatie leerplaatsen
  Iedere partner zet zich in om te voldoen aan de afgesproken opleidingsdoelstelling. In het schooljaar 2021-2022 realiseert iedere partner minimaal 15 leerplaatsen op 100 medewerkers (15%). (In schooljaar 2018-2019 is dit percentage: 13,7% en in schooljaar 2017-2018 was het 12,6 %.)
 • Traject Welslagen
  April 2019 ging het traject Welslagen van start: Vijftien kandidaten die in de bijstand zitten en een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt volgen leerplaatsen bij Odion, MPC, Evean, Zorgcirkel en SWZP. Het doel is dat zij in september instromen in de BBL-opleiding niveau 2 Helpende. (Dit traject is een samenwerking met Calibris, gemeente Zaanstad en het Regio College.)
 • Zij-instroom
  Twee grote VVT-organisaties voegen in 2019 hun initiatieven voor zij-instromers samen. Het gaat om opleidingen van niveau 2 t/m 4 Zorg & Welzijn. De andere convenantpartners profiteren hiervan mee, omdat instroom vanuit hen ook mogelijk wordt. Het Regio College werkt hieraan actief mee.
 • Uitwisselingsstages
  Om het opleidingsrendement te verhogen, zijn uitwisselingsstages mogelijk gemaakt. Leerlingen worden zo meer generalistisch opgeleid en maken kennis met verschillende werkvelden. Deelnemende partijen zijn Leviaan, Mennistenerf, Odion, Pennemes en SWZP.
 • Extramuraal en transmuraal werken
  Een projectgroep richt zich op het opleiden, voorbereiden en begeleiden van medewerkers in extramuraal en transmuraal werken. Daarnaast is de wens dat extramuraal werken onderdeel uitmaakt van de reguliere opleiding.

Werkklimaat en anders werken

 • Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, worden in de tweede helft van 2019 meeloop- en oriëntatiestages mogelijk gemaakt. Medewerkers kunnen zich zo oriënteren op: een ander beroep in de sector, eenzelfde functie bij een andere doelgroep of ontplooiingsmogelijkheden buiten de organisatie. De stages gaan in de tweede helft van 2019 van start. 
 • In februari 2019 is het Fieldlab Robotica geopend. De sectoren techniek, groen en zorg & welzijn werken hierin samen met het Regio College en de gemeente Zaanstad. In dit Fieldlab kunnen medewerkers kennismaken met mogelijkheden robotica in zorg en welzijn. Ook ontstaan hier mogelijkheden om toekomstig personeel op te leiden voor zorgtechniek.  

Commissie Werken in de Zorg over RAAT in SIGRA-regio’s

Doekle Terpstra, Commissie Werken in de Zorg: “De drie SIGRA regio’s kunnen als voorbeeld dienen voor hoe het arbeidsmarktvraagstuk op te pakken vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

"In deze regio’s zijn de betrokkenen vergevorderd op weg naar een collectieve mindset. Gezien het grote speelveld is dit een prestatie van formaat. De commissie ziet in de regio’s een actief netwerk van partners die gemotiveerd zijn om de maatschappelijke opgave gezamenlijk aan te pakken en daaraan praktisch uitvoering te geven."