Project Integrale eerstelijns-ouderenzorg

Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daar antwoord op te geven, is het project Integrale eerstelijns-ouderenzorg in Amsterdam gestart. Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam.

Vier wijken

Het project is gericht op implementatie van een passend model van integrale en gestructureerde ouderenzorg in de eerste lijn. Uitvoering vindt plaats bij huisartsenpraktijken in samenwerking met thuiszorgorganisaties, in vier Amsterdamse wijken waar veel ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid wonen: 

  • Amsterdam Nieuw West: SAG-gezondheidscentrum de Vaart
  • Amsterdam Noord: SAG-gezondheidscentrum Banne Buiksloot
  • Amsterdam Zuidoost: GAZO-gezondheidscentrum Reigersbos
  • Amsterdam Buitenveldert: CHAGZ-medisch centrum Zuid

Financiering en looptijd

Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Uitvoering van het project is mogelijk dankzij financiering van ZonMw (voor ondersteuning en monitoring). De looptijd is een jaar, maar daar blijft het niet bij. Betrokken partijen blijven na de projectfase middels het ontwikkelde model samenwerken en ervaringen uitwisselen. 

Doorontwikkeling 

In dit project kijken de samenwerkende partijen hoe integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in de praktijk het beste werkt. Er is bij alle deelnemende praktijken al sprake van integrale ouderenzorg, maar deze is nog niet overal even ver geïmplementeerd en de aanpak varieert. Deze zorg wordt verder uitgebouwd, op basis van de inzichten opgedaan bij eerdere studies en ervaringen vanuit NPO-projecten. Zo wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om integrale gestructureerde ouderenzorg verder vorm te geven, zodat het in de praktijk optimaal werkt.

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn