Preventieplatform Amsterdam

Het Preventieplatform Amsterdam is in 2014 opgericht om gezamenlijk meer op preventie en betere samenhang van het aanbod in Amsterdam in te zetten. Coördinatie en afstemming van preventie-activiteiten in de stad staan centraal. Het preventieplatform bestaat  uit deelnemers van huisartsengroepen en de gezondheidscentra SAG en GAZO, vanuit Gemeente Amsterdam, 1ste Lijn Amsterdam, GGD Amsterdam, Achmea en SIGRA.

Het behoud van gezondheid, zelfredzaamheid en regie zijn belangrijke voorwaarden voor kwaliteit van leven van de Amsterdammers. Om deze taken te realiseren moet de komende jaren fors geïnvesteerd worden in preventie.

 Speerpunten 2015

  • Achterhalen wat er in de regio is, op het gebied van relevante initiatieven voor het preventieplatform en hier de verbinding mee zoeken.
  • Ontwikkelen van een wijkgezondheidsprofiel: inzicht in de (on)gezondheid van de wijk- en praktijkpopulatie.
  • Ontwerpen van een Preventie menukaart.
Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl