Organisatiestructuur en bestuur

Vereniging SIGRA

De vereniging SIGRA is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam, Amstelveen en Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

Bestuur vereniging SIGRA

Het bestuur van de vereniging SIGRA bestaat uit leden van de Raden van Bestuur van de lid-organisaties van SIGRA. Het bestuur bestaat uit maximaal elf leden, waaronder een kwaliteitszetel voor de GGD. Daarnaast heeft Cliëntenbelang Amsterdam een adviserende rol voor het bestuur.
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Team SIGRA

Bij het ondersteunende bureau van de vereniging SIGRA werken zo'n 50 betrokken en bevlogen medewerkers, met een hart voor zorg en welzijn. Deze medewerkers zijn breed en flexibel inzetbaar en hebben expertise op verschillende terreinen.
Lees meer over team SIGRA

Bestuur Stichting SIGRA

Het bestuur van de stichting bureau SIGRA bestaat uit twee of drie bestuursleden vanuit het verenigingsbestuur van SIGRA. Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit:

  • De heer Clemens Blaas (HVO Querido), voorzitter
  • De heer Edwin van der Meer (BovenIJ ziekenhuis), penningmeester
  • De heer Jeroen van Roon (OLVG  ziekenhuis), algemeen lid