Opzeggen

Mocht het lidmaatschap van SIGRA niet aan uw verwachtingen voldoen dan is opzegging natuurlijk mogelijk. In de statuten is vastgelegd dat opzegging schriftelijk, per post of per mail, moet plaatsvinden aan het einde van een boekjaar. SIGRA hanteert daarbij een opzegtermijn van 12 maanden.