Ook in Amstelveen kan zorgpersoneel gratis parkeren

23-03-20

In navolging van Gemeente Amsterdam geeft ook Gemeente Amstelveen tijdelijk een gratis parkeervergunning aan zorgpersoneel.

Wie kunnen er gebruik maken van de regeling?
De regeling geldt voor medewerkers[1] in de volgende instellingen/organisaties indien de werkzaamheden vallen in een betaald parkeergebied in Amstelveen:

 • Apotheek
 • Huisartspraktijk
 • Ziekenhuis
 • Verpleeg- of verzorgingstehuis
 • Thuiszorg/-wijkverplegingsorganisaties
 • Fysiotherapie
 • Instelling voor hulp-bij-huishouden en begeleiding in kader van WMO
 • Woonvoorziening voor verstandelijk beperkten, somatiek, NAH, GGZ
 • Welzijnsorganisaties
 • Scholen, kinderopvang en Noodopvang 0 tot 14
 • GGD
 • Jeugdhulpinstellingen incl. Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen

[1] Het betreft hier niet alleen het directe personeel in vitale beroepen, maar tevens personeelsleden die nodig zijn om het werk in de vitale sectoren mogelijk te maken en die hinder ondervinden van de aangepaste OV-dienstregeling. Te denken valt aan ondersteunende diensten als schoonmaak en beveiliging. De werkgever kan ook voor deze personeelsleden een aanvraag doen.


Voorwaarden
Deze regeling geldt in ieder geval zo lang de maatregelen van het kabinet van kracht zijn.

Hoe kan de vergunning worden aangevraagd?

 • De werkgever kan de kentekens mailen naar parkeren@amstelveen.nl. Binnen 1 werkdag krijgt de aanvrager de bevestiging dat de parkeervergunning verstrekt is.
 • Voor vragen kunnen werkgevers direct contact opnemen met het team parkeren van de gemeente, bij voorkeur per email: parkeren@amstelveen.nl of bellen met 020-540 4885.