Zorg2025: over het nut van preventie en vroegdiagnostiek

14-12-18
Bijeenkomst zorg2025 preventie & vroegdiagnostiek - SIGRA

Preventie in de zorg; iedereen ziet het nut ervan in, maar doen we het? Past het wel in ons huidige zorgstelsel? Kun je er een businessmodel op bouwen? En heeft het ook echt nut? Deze vragen stonden centraal tijdens de Zorg2025 bijeenkomst op 27 november 2018. Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Rabobank en SIGRA voor professionals en innovatieve ondernemers in zorg & welzijn.

Het thema van deze bijeenkomst was Preventie & Vroegdiagnostiek. Sprekers Bruno Loos (ACTA), Rianne de Vries (Breathomix) en Victor Ho (&Niped) lieten zien wat investeren in preventie kan opleveren en dat er zelfs geld mee te verdienen is.

De mond als spiegel van gezondheid

Vanuit de wetenschap dat mensen met suikerziekte vaker complicaties hebben in de mond én dat er in Nederland zo’n 200.000 ongediagnosticeerde mensen met diabetes rondlopen, werden patiënten in het ACTA onderzocht op HbA1c, een marker voor diabetes. Daaruit bleek inderdaad dat bij mensen met mondontstekingen deze marker veel vaker te vinden was. Deze patiënten werden doorverwezen naar een huisarts voor nader onderzoek. Het ACTA is nu een nieuw project gestart, waarbij het tienjaarsrisico op een vaat-gebeurtenis (hartaanval of beroerte of plotseling overlijden) wordt vastgesteld op basis van enkele parameters, waaronder of iemand ontstekingen in zijn mond heeft. Ook daar blijkt een opvallende relatie zichtbaar. Bruno Loos: 'De volgende stap is dat we naar speekseldiagnostiek gaan. Speeksel is zeer toegankelijk en geeft toegang tot zeer veel biomarkers. Door de geneeskunde en tandheelkunde samen te brengen kunnen we de kwaliteit van leven écht verbeteren.'

Longziektes ruiken

Rianne de Vries is de bedenker van de eNose, een elektronische neus die op basis van stoffen in de uitademingslucht diagnoses kan stellen. Breathomix, het bedrijf erachter begon als afstudeerproject van De Vries en werd vervolgens een promotieonderzoek. BreathBase is het online platform achter de eNose en bevat de ademprofielen van duizenden patiënten. De eNose kan met minimaal 83 procent zekerheid op basis van het ademprofiel vaststellen of iemand astma, copd of longkanker heeft én welk type van die ziekte iemand heeft. Dat is voor artsen zinvolle informatie omdat ze daardoor gerichter medicijnen kunnen voorschrijven. Breathomix focuste zich tot nu toe vooral op longziekten. “Maar dat is het topje van de ijsberg. We gaan ook onderzoeken of ademprofielen iets kunnen zeggen over diabetes, tuberculose andere vormen van kanker en leverziektes.”

Regie over gezondheid dankzij inzicht

'Geld verdienen met preventie is een weg van de lange adem', begint Govert Ho zijn verhaal. Ho is directeur van &Niped, dat sinds 2005 bestaat en onder meer de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkelde. &Niped wil mensen zelf de verantwoordelijkheid geven over hun gezondheid. Eigen regie door inzicht, zo luidt de gedachte. Via een app kunnen mensen een medisch wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst in vullen, waarna ze een checkbox thuisgestuurd krijgen waarmee ze onder meer bloed kunnen prikken en de buikomvang kunnen meten. Op basis van de resultaten krijgen mensen een persoonlijk advies. 'We verkopen de check nu voor 95 procent aan bedrijven', vertelt Ho. 'Zij krijgen geen inzage in de individuele resultaten, maar wel een rapport op macroniveau. Die data kan hen helpen interventies te ontwikkelen om verzuim en productiviteitsverlies te reduceren.' 'Het Preventieakkoord is natuurlijk hartstikke mooi', zegt Ho, 'maar het is vooral een mooi signaal. De overheid kan ons niet veranderen, dat kan alleen het individu zelf. En dat is precies wat we met &niped willen doen.'

Lees meer over de bijeenkomsten Zorg2025