Warme steun voor Agenda informele zorg en vrijwillige inzet

30-06-15

Amsterdam geeft de komende jaren stelselmatig meer aandacht aan mantelzorgers en vrijwilligers. Daarvoor is de ‘Agenda Informele zorg en vrijwillige inzet’ opgesteld. Hierin staan opgaven die de gemeente en meer dan veertig organisaties en hun achterban in nauwe samenwerking hebben geformuleerd. Op 17 juni 2015 onderschreven circa 170 mensen de grote lijnen van die agenda, tijdens de conferentie met als motto 'Samen werken aan verandering'.

Agenda informele zorg en vrijwillige inzet

Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een sleutelrol in alle beoogde veranderingen in zorg en ondersteuning. De verwachting is dat een groter deel van de zorg aan hen kan worden overgelaten. Dat kan ook wel, maar daar is dan wel actie voor nodig,’ zo staat te lezen in de inleiding van de agenda. Rond een zevental thema’s bevat de agenda een hele reeks opgaven en acties. Een van die thema’s is bijvoorbeeld ‘formele zorg en informele zorg verbinden’ en een actie die daarbij hoort is: ‘In 2018 wordt in elk ondersteuningsplan van de cliënt de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger (indien aanwezig) apart benoemd.’

Concrete invulling agenda

De genodigden – onder wie opvallend veel mantelzorgers en vrijwilligers – kwamen op 17 juni naar de conferentie om de agenda preciezer in te vullen. Dat leidde tot zeer geanimeerde discussies. Is iedereen geschikt om vrijwilligerswerk te doen, was bijvoorbeeld een kwestie. Jazeker, vonden ze in een van de werksessies, je mag niemand uitsluiten. Nou, bedachten ze in een andere sessie: het blijft wel een kunst om de juiste vrijwilliger op de juiste plek te krijgen, dus niet iedereen is geschikt voor alle vormen van vrijwilligerswerk.

Groeidocument

Bij de afronding  typeerde dagvoorzitter Martien Kuitenbrouwer de sfeer van de conferentie als warm, creatief en rijk. ‘Samen de schouders eronder, elk vanuit zijn of haar eigen rol, dat is hier vandaag de spirit. Marij Bezuijen: ‘De agenda is bedoeld als 'groeidocument'. De komende maanden gaan we de acties concreter maken, onder meer op basis van de conferentie, en financieel onderbouwen. Dat moet geen nieuwe lappen tekst opleveren, we moeten vooral aan de slag!'

Verdere uitwerking Onwikkelagenda Wmo 2015-2017

De conferentie op 17 juni was een eerste grote stap in de uitwerking van de Ontwikkelagenda WMO 2015-1017; Amsterdam Samen Beter!
De komende maanden volgen er meer. We houden je op de hoogte.
 
Lees ook het meer uitgebreide verslag
Lees meer over Amsterdam Samen Beter!