Voorkomen ongewenste uitstroom: digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019

11-12-18
Voorkomen ongewenste uitstroom: digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019 - SIGRA

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Meer inzicht stelt u in staat om ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegen te gaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau. Daarom werkt SIGRA samen met 9 andere werkgeversverbanden aan een aanbod voor leden voor een digitaal doorlopend uitstroomonderzoek onder vertrekkende medewerkers.

Als organisatie krijgt u hiermee (realtime) inzicht in uw eigen resultaten in een dashboard, waar u ook benchmarkinformatie vindt: een vergelijking met organisaties in hetzelfde werkveld. Met die data kan (geaggregeerd) op landelijk en regionaal niveau aanvullend onderzoek gedaan worden.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau met expertise op gebied van uitstroominformatie (Presearch). Door innovatiegeld van VWS dekken de regio’s (gedeeltelijk) de kosten van een aantal organisaties per regio. Daardoor ontstaat voldoende volume om goede benchmarkinformatie te kunnen leveren.

Heeft u interesse?

Lees in dit informatiedocument meer over opzet en kosten. De bedoeling is om te starten aan het eind van het eerste kwartaal 2019. In januari en februari worden geïnteresseerde organisaties meegenomen in vragenlijst en dashboard, ook kunnen zij zich dan aanmelden. U kunt uw interesse kenbaar maken bij Lotte Speelman (020 512 8868), dan zorgt zij dat u geinformeerd wordt over de voortgang.