Veilig mailen voor alle zorgverleners

15-12-16
Secure e-mail - SIGRA

Secure e-mail van Zorgmail (het veilig versturen van e-mailberichten) is één van de speerpunten voor 2017 van het programma ICT, innovatie en eHealth. In SIGRA-verband is afgesproken Secure e-mail te gebruiken voor alle berichten met privacygevoelige informatie.  

Bijna alle ziekenhuizen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen maken inmiddels gebruik van Secure e-mail. Andere organisaties, zoals VVT-organisaties, zelfstandige behandelcentra, GGZ-instellingen en MaDi’s worden actief benaderd om ook Secure e-mail te gaan gebruiken. Voor de eerstelijns zorgverleners (huisartsen, apothekers, paramedici) is een project gestart om samen met de koepelorganisaties het gebruik van Secure e-mail te bevorderen. 

Op deze manier kunnen alle bij een patiënt betrokken zorgverleners op een veilige manier met elkaar communiceren en voldoen aan de aangescherpte eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Nieuw in 2017

  • Veilig mailen naar patiënten (gratis voor de 1ste lijn) 
  • Veilig Appen binnen de Zorgmail omgeving

Heeft u vragen over Secure e-mail of Appen?
Neem dan contact op met het Servicemanagement van SIGRA/EZDA (020-5128850)

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl