Twintig jaar Convenant Politie, OM, Koninklijke Marechaussee, Ziekenhuizen, GGZ en GGD

06-12-18
twintig jaar Convenant Politie, OM, Koninklijke Marechaussee, Ziekenhuizen, GGZ en GGD - SIGRA

De Commissie Convenant vierde op 20 november 2018 het 20-jarig bestaan van het Convenant dat de afspraken borgt tussen de betrokken partijen rondom 24-uurs bereikbaarheid en het opnemen van contact. In het convenant zijn ook procedures en gedragsregels afgesproken voor een aantal veel voorkomende situaties. Tijdens het symposium werd ingegaan op de kracht van samenwerking en werd interessante/lastige casuïstiek en situaties besproken.

De viering werd door de huidige voorzitter van de Commissie Convenant, Joke Smink, geopend. Zij benadrukte dat de convenantpartners elkaar de afgelopen jaren steeds beter weten te vinden en gemakkelijker met elkaar afstemmen. De samenwerking wordt mede versterkt doordat lastige casuïstiek middels het convenant inhoudelijk sneller afgehandeld wordt. Joke bedankte iedereen voor de samenwerking en hoopte op nog vele goede samenwerkingsjaren.

Vervolgens volgden vier presentaties vanuit de verschillende partijen, die ieder vanuit hun eigen perspectief naar het convenant keken. Daarna was er een pubquiz met bitterballen! De aanwezigen gingen in multidisciplinaire groepen uit elkaar, waarna zij als samenwerkingsverband steeds dieper op een casus ingingen, waarbij er telkens nieuwe omstandigheden werden gecreëerd. Hierdoor veranderde het perspectief waardoor vanuit verschillende standpunten naar de casus gekeken diende te worden. René Refos begeleidde dit onderdeel en daagde de deelnemers uit om zoveel mogelijk punten te behalen. Wat hilarische taferelen opleverde, aangezien er geen afspraken gemaakt waren over hoe  punten behaald konden worden.  

Al met al kijken we terug op een geslaagde viering! En hopen op nog vele mooie samenwerkingsjaren voor het convenant!

Lees hier het verslag

Lees meer over de Commissie Convenant