Toekomstbestendige dementiezorg in Amsterdam

15-04-15

Op 9 april 2015 organiseerde het Stedelijk Platform Dementiezorg, dat door SIGRA ondersteund wordt, een bijeenkomst met de dementieketens in Amsterdam. Het Platform besloot in november om haar activiteiten in 2015 nog voort te zetten en eind 2015 een document (statement/nalatenschap) op te leveren, over een toekomstbestendige en geborgde dementiezorg. Te denken valt aan het verder uitwerken van het Zorgprogramma Dementie voor praktische bruikbaarheid voor de Amsterdamse dementieketens. Op 9 april is geïnventariseerd welke behoeften er zijn bij de ketens en hoe we dit nalatenschap goed kunnen opstellen.

Bijeenkomst 15 oktober 2015

Op 15 oktober is een vervolgbijeenkomst gepland, waarbij de volgende vraag centraal staat: Wat is er na 2015 nog nodig om goede ketenzorg voor dementie in Amsterdam te borgen? Met de uitkomsten van 9 april maken we een aanzet voor het nalatenschap. Deze aanzet wordt tijdens de vervolgbijeenkomst besproken met de ketens, om hem daarna aan te kunnen scherpen.

Lees meer over het Stedelijk Platform Dementiezorg